37.- Thượng Trung Nhựt
ID027114 - Chương : 37.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

37.- Thượng Trung Nhựt

37. Giáo Tông Đường
Ngày 15-8-Bính Tý (dl 30-9-1936), Lúc 23 giờ.
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

1ère séance :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào mấy em.

Hộ Pháp hỏi : - Phải Anh Cả không ?

- Chớ ai cà ! Cười . . .

Hộ Pháp và Lâm hiền muội, hai em đã thắng rồi đó. Một ông chinh Tây cũng giỏi, còn một bà và cậu Tép phạt Bắc cũng hay. Qua đố mấy em chớ công ai dày ai mỏng, nói thử ?

Hộ Pháp : - Anh muốn nói vụ gì, em không hiểu.

- Cười . . . Cái vụ em chiến đấu bên Tây, còn Lâm hiền muội và Tiếp Thế vận trù ngoài Bắc, mà không hiểu nỗi gì hử ? Lâm hiền muội nói đi.

Bà Nữ Chánh Phối Sư : - Em không hiểu, xin Anh Cả cắt nghĩa.

- Hai đàng đều giỏi hết mà ! Qua mới hỏi nhờ ai mà thắng đó hử ?

Hộ Pháp : - Nhờ Giáo Hữu Phấn đó Anh Cả.

- Nè, Qua hay mấy em làm complot đặng tẩy chay Qua có không ?(Complot là cuộc âm mưu)

Cười . . . Nè bây ơi ! Nếu tao không có quơ Lão R. . . giùm cho Hộ Pháp xẻo tai thằng Gết thì nó còn chiến tối ngày, chớ chịu thua đâu mà bây thắng ?

Ê, Thánh ghiền phát nầy làm tuồng hay lắm bây ơi. Va đương lo cho Đạo ôm quyền tự chủ chớ gì.

Ê, ít ngày nữa có điều vui lắm mấy em ơi.

Hộ Pháp : - Phải Marius Moutet qua không ?

- Cười . . . Không biết, chừng đó sẽ hay.

Hộ Pháp : - Anh có nói đi xe hơi mà không thấy ?

- Ê, bây kỳ quá ! Tu hành gì mà không phát huệ vậy bây ? Tao nói là đi xe Đạo, giàu Đạo, mà bây tính trúng số thì kỳ quá ! Cười . . .

Lâm hiền muội nghe Qua dặn :

Đợi chừng gió bấc thổi lao rao,
Em chấp cánh bay đến nước Tàu.
Múa kiếm thư linh che chủng loại,
Quăng Hoa Lam báu cứu đồng bào.
Nước non xưa để nơi cung Hớn,
Đảnh nghiệp nay dành cửa họ Cao.
Trở lối văn minh nên cảnh Phật,
Quê hương âu biết đẹp dường bao.

Ngâm củ mì Tiếp Đạo.

Cười . . . Bộ bây tưởng dở hoài sao chớ ? Tao nói với bây tao là ông Tiên rồi biết chưa ? Đừng có khi rồi mắc đa bây à.

Ê, Bà Bát nói tao dóc nữa kia kìa bây ơi ! Thôi tao đi cho họ ở.

THĂNG.

(Tép : Đức Quyền Giáo Tông thân mật gọi Ngài Tiếp Thế).

2ème séance :

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Cười . . . Anh Què thiệt là đúng chữ !

Em chào chư hiền tỷ, chư hiền muội.

Em cốt đến mà tỏ chơn lý của kiếp phù sanh phụ nữ. Ấy là một việc cần yếu cho chị em ta nên biết, hoặc đặng dễ bề nhẫn nại mà sửa cảnh đau thảm ra cõi hoan lạc, hoặc là nương theo thời thế quỉ quyệt mà giồi lấy mảnh Thánh tâm.

Hỏi : - Vì sao mà phải hạ sanh làm trang phụ nữ ?

(Đọc em Hiển).

Ai cũng cho là kiếp tội lỗi cả thảy, ấy là một điều lầm. Cười . . .

Thưa chị em, cái luật thương yêu của Chí Tôn có một, nhưng tùy đức tánh con người mà biến hóa nhiều hình. Cái thương của bậc nhơn sanh nó khác hẳn cái thương của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và Trời. Cái thương ấy tùng với khuôn luật Tạo Đoan nên không hạn giới.

Em xin nói rằng : Ai đã thọ một điểm linh của Đức Chí Tôn đều chịu dưới quyền luật ấy. Phép luân hồi là bài thi của luật thương yêu mà sanh sản..

Cả thảy vạn linh chạy theo con đường quyền luật ấy, chạy không cùng, đi không tận, chỉn ngày nào để bước đến gần tòa ngự của Chí Tôn thì mới hiểu nghĩa từ bi bác ái.

Hỏi : - Muốn đoạt mau quyền luật thương yêu thì đầu kiếp nơi đâu mà dễ đoạt ?

Cười . . . Em nói ra đây e có mích bụng mấy ông ầm nhưng nói hay thì phải nói.

Có phải là lòng dạ của bậc phụ nhơn thương nhiều hơn nam tử có phải ?

Ờ ! Em tưởng khi chắc hẳn như vậy.

Thương điên, thương ngốc,
Thương dại, thương khờ,
Thương chẳng gìn liễu yếu đào thơ,
Thương chẳng kể hẫng hờ thân gái.
Thương bạc tóc hỡi còn thương dại,
Thương da mồi còn phải thương ngu,
Vì kiếp thương chưa đủ công phu,
Nên nay chịu mang câu phụ nữ.

Hiểu chưa mấy chị ?

Em khuyên mấy chị em gắng tu đúng phép thương yêu là đoạt đạo, chớ đừng dị đoan mê tín theo lối thường tình của Bàng môn Tả đạo nghe.

Em xin kiếu.

THĂNG.