38.- Thượng Trung Nhựt
ID027115 - Chương : 38.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

38.- Thượng Trung Nhựt

38. Hộ Pháp Đường
Ngày 10-9-Bính Tý (dl 24-10-1936).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào hết mấy em.

Cười . . . Chớ chi mấy em biết cho mụ Lạc Thiện (bà Giáo Sư vợ Ngài) đến thăm Qua nói chuyện chút vậy mà, biết không ?

Ê, mấy em đem bộ mặt thằng già nầy đặng ra nhiều kiểu chơi, thú vị quá ! Ê, tốn quá bây ơi !

Thái Gấm, đứng dậy. Qua nói cho em cười. Gấm nè, em đừng nghe lời thằng Tép, nó tính làm tuồng mặt Qua ra bằng ông bồ, coi không đặng, Qua mắc cở lắm. Ê, làm nho nhỏ hơn một chút, Tép !

Tiếp Thế bạch : - Tám thước có bao lớn anh ?

- Lớn mà !

Em Gấm, o bế sửa soạn làm Tòa Thánh em. Ông Hộ đi xe rồi kia kìa. Có tiền rồi em à. Ê, em đắc nguyện rồi, nhớ cám ơn Qua nghe không ? rồi sẵn tay dời luôn trù phòng ra chỗ đại đồng xã.

Chú Vĩnh, còn mấy bâtiments administratifs thì làm tại trong, y như Qua đã dặn lúc nọ, em nghe. Còn khởi kêu mấy Tỉnh đạo đặng giao đất đi em.

Ê, Hộ Pháp ! Em hỏi qua việc chú TRANG, Qua lại nhắc em điều nầy : Khi nọ em có nguyện với Chí Tôn rằng : ngày nào có bịnh tà quái cầu tạng mặt em thì em hành pháp lại như trước. . . .

Đức Hộ Pháp bạch : - Thôi em nhớ lại rồi.

- Nhớ há ?

Còn vụ TRANG, hôm đầu tháng 8, va vừa tỉnh giấc mê hồn, vụt chạy trốn đi đâu không biết. Qua và Thất Nương đương kiếm.

Hồi trưa nầy đến Hộ Pháp Đường xin vào cho thấy mặt em đặng cầu ân xá, mà mở miệng ú ớ bị em đập, chạy nữa, bây giờ không biết chạy đi đâu.

Qua thấy thê thảm quá ! Nếu Qua và Thất Nương kiếm không đặng đem về, sợ lưu linh bậy bạ rồi chư Thần bắt cột tại Phược Trục Cung giam như tù tội.

Em Hộ Pháp ! Khi gặp bắt nhốt giùm qua, rồi kêu Qua đến đặng dìu dẫn kẻo tội nghiệp.

Ôi ! Cậu TƯƠNG cũng sẽ như vậy nữa mà chớ ! Qua xin lịnh Ngọc Hư tha thứ nhưng không đặng vì chưa có lời em, nên Qua lo sợ quá sức !

Mấy em khá gắng giữ mình, đừng thất thệ với Chí Tôn. Khó lắm !Khó lắm !

Em Vĩnh! Em lo thu xếp bớt việc rồi về Tòa Thánh, công chuyện của em còn nhiều.

Qua rất rầu cho con Năm (vợ của ông Tiếp Thế), nó còn luyến đời quá, em khuyên nhủ nó chớ.

Qua thăng.