43.- Phạm Văn Màng
ID027120 - Chương : 43.- Phạm Văn Màng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

43.- Phạm Văn Màng

43. Hộ Pháp Đường, 9-1-Đinh Sửu (dl 19-2-1937)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

PHẠM VĂN MÀNG

Con chào Sư phụ, chư vị Sư thúc, chư Thiên phong và các bạn.

Xin mời mấy bạn và anh Giáo Sư đứng dậy.

Thưa Sư phụ, con kiếu lỗi, xin phép chuyện vãn với mấy bạn con một đôi điều, xin Cao Sư thúc xá lỗi.

May mắn một thời gian vắn vỏi mà thấy đặng trọn điều tốt đẹp mạnh mẽ của cuộc chiến đấu chánh tà, lại còn hừng chí thích tình xem đặng trận trung quyết thắng, các bạn mừng chăng ?

Thưa Sư phụ, để các bạn con suy nghĩ.

Giáo Hữu Cương bạch : - Sao lại không mừng.

Thấp thỏi là sao ? Mấy anh trả lời không nghĩa. . . . . Thưa, trật nữa.

Thượng Sắc Thanh bạch : - . . . . . . .

À đó đa. Mấy bạn nhớ lại khi thầy trò bị xô đuổi về nơi một khoảng đất không trên mẫu đặng, xúm xít nhau xây ổ gầy hang cho cuộc vĩ đại cơ quan bảo tồn sanh chúng đã đắc thành với vẻ thanh bai tốt đẹp thế nầy, thì đoán chắc cái quá trình tượng chơn vi thể Đạo đặng rồi đó.

Ôi ! Hôm nọ Sư phụ khóc tại Phạm Nghiệp, buổi hôm qua khóc tại Báo Ân Từ, hai trận huyết lệ ấy nó sẽ rửa sạch cả con đường Thánh đức của mấy anh, lại còn làm bửu pháp diệt tiêu gươm đao kẻ nghịch.

Ấy triệu chứng cuộc vinh hiển vô cùng của mấy anh toại hưởng.

Em chỉ xin một điều là mấy anh nên hằng nhớ những nỗi đau thảm buổi xưa, mà lau lụy cho những người bất phước, chớ đừng ỷ lại mà quên mình đa nghe.

Thưa Sư phụ, chị Tư Nhượng có gởi cho mấy em gái một bài thi, con xin viết ra đây nhờ Sư phụ trao lại giùm mấy em kẻo tội nghiệp :

THI:
Đôi lời nhắn gởi bạn quần xoa,
Cái tuổi xanh kia có lúc già.
Rửa mặt những e phai má phấn,
Trao tay ngần ngại khuất mày hoa.
Dưới gương bạch thố trông mây xế,
Dựa bóng huỳnh loan đợi ác tà.
Nỗi phận tang du âu phải phận,
Đừng đem bích ngọc liệng dòng hà.

THĂNG.