50.- Đức Quyền Giáo Tông
ID027127 - Chương : 50.- Đức Quyền Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

50.- Đức Quyền Giáo Tông

50. Thánh Thất Chợ Lớn
Ngày 25-7-M. Dần (dl 20-8-1938).
Phò loan: Sĩ Tải Hợi - Sĩ Tải Kiết.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Chào mấy em.

Dịp may có mấy em tựu hiệp đây, Qua chỉ thêm đôi chút rồi mấy em khá gắng làm theo và truyền bá cho chư Chức sắc hiểu nữa nghe.

Hôm nay là buổi nhơn sanh đương để mắt trông chừng nền Đại Đạo lung lắm, nhưng họ còn ngần ngại một điều là nửa tin nửa không, lầm tưởng Đạo Cao Đài phỉnh phờ trò đời đó thôi.

Ôi ! Cái nạn thâm nhập vào kiếp đọa để trừng phạt tội tình độc ác của chúng sanh. Vậy hiện nay Chức sắc cần phải trút thêm cả mồ hôi lẫn hòa giọt lệ ái tuất thương sanh, hầu đi khắp non sông để bia tấm lòng thương yêu chơn thật của Đức Chí Tôn buổi Tam Kỳ Đại Đạo thì dầu cho sắt đá kia còn phải cảm giác thay, hà tất là quần sanh. (Đọc)

Qua trách một điều là chư Chức sắc dám hy sinh cùng đời mà không dám can đảm liều thân đó thôi. Cười . . . Khó thật, mấy em há !

Ôi ! Đã nặng mang nghĩa vụ với đời thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ, vì vậy mà các đấng nguyên nhân, mỗi phen xuống thế là mỗi lần âu lo, nhưng mấy em hiểu rằng : Nếu không xuống cõi trần đây mà thi thố cả tài hùng biện để lập vị thiêng liêng thì mong mỏi gì đoạt phẩm.

Qua cũng dư hiểu buổi tạo đời bước đầu tiên thì các vị nguyên nhân lãnh lịnh phải chịu muôn sầu ngàn thảm là cố nhiên, nếu ai đủ nghị lực làm xong phận sự thì quả vị thiêng liêng không nhỏ vậy.

Mấy em nên cắt nghĩa cho nhau hầu vẹn đền lòng đại từ đại bi của Chí Tôn quá thương chúng sanh nên giáng trần lập Đạo.

Mấy em là người để thúc giục tâm chí cương quyết và can đảm với những hoàn cảnh khó khăn luôn, nghe à !

. . . . . .

THĂNG.