56.- Thất Nương Diêu Trì Cung
ID027133 - Chương : 56.- Thất Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

56.- Thất Nương Diêu Trì Cung

56. Năm Giáp Thân (1944)
Phò loan: Khai Đạo - Hiến Đạo.

THẤT NƯƠNG

Em tỏ sơ, mỗi khi trong mình mấy anh có điều chi khác, hoặc đau lạ kỳ hơn kẻ khác, xin mấy anh không nên phiền phức. Ấy là các Đấng chuyển đa.

Sửa tâm luyện tánh, tắm sạch phách hồn cho tinh chuyên, trong mấy điều sửa đổi đó, phải chịu hành xác chút đỉnh. Ấy là phận sự của kẻ chỉ giáo, còn phải chịu cho các vị Giám khảo hạch hỏi nữa nghe.

Trong Ban Khảo lại chia làm hai Ban khác nhau : một Ban khảo thí về tinh thần, một Ban khảo thí về vật chất. Phải biết phân biệt hai Ban nầy có lộn Quỉ vương nữa đa, vì Chí Tôn cho lịnh chúng nó.

Bạch : - Xin Cô giải nghĩa giùm tinh thần và vật chất.

- Khảo về tinh thần : là làm cho trí não mờ mệt, biếng nhác, hay quên, quạu quọ, bị kẻ khác sỉ nhục tên tuổi mình.

- Khảo về xác thịt : thì đau té, có khi bị chúng giọi đầu, gia đình lộn xộn, xào xáo chẳng yên.

Đó là em kể sơ qua, chẳng phải dễ đâu ?

Hữu duyên đắc ngộ, vô duyên muôn kiếp bất tương phùng.

Biết Đạo mầu, nhà triệu phú muốn đổi cũng chẳng thèm. Thanh thì bần, trược lại phú. Có phân cây mới tốt, mà phân vẫn là chất trược. Phép nầy dễ học hơn hết.

Hễ mỗi lần xác phách muốn làm điều chi thì mấy anh tự hỏi cái điều nầy : Ông Trời có làm đặng không ?

Rồi mấy anh suy nghĩ cho đáo để sẽ trả lời cho phách của mấy anh. Mỗi lần cứ thi hành theo phương pháp ấy thì ngày sau có kết quả mỹ mãn.

Bạch : - Xin Cô giải rõ.

Thí dụ thứ nhứt :

Bạn chung nói mình ỷ có quyền bảo nó đi cướp của của kẻ khác đem về mình hưởng, thì mình hỏi Ông Trời làm việc đó đặng không ?

Nếu biết nó là Ác tâm thì mình trả lời rằng : Không được, điều đó ác lắm, không nên làm.

Thí dụ thứ nhì :

Mình xúi hai đàng kiện lộn với nhau, đặng mình thủ lợi, thì thử hỏi Ông Trời có xúi làm điều đó không ? đặng trả lời cho phách biết rằng : điều đó độc hiểm lắm, không nên làm.

Các anh hiểu chưa ?

Thường ngày nhớ mấy điều nầy, Thánh Thần đều biên chép những công chuyện của ta làm, nghe những tiếng của ta nói, cho đến ngày cùng vậy. Nên trước khi ta làm điều chi hay là nói tiếng chi cũng phải suy nghĩ coi có nên không ? Chừng ấy sẽ làm hoặc nói chẳng muộn gì. Em mách sơ.

THĂNG.

TÁI CẦU :

BÁT NƯƠNG

Em xin quí anh chị cần chuyên tập, ban đầu chịu khó, sau mới thành công.

Từ đây, trước mỗi thời cúng, em xin quí anh quí chị hãy nhớ :

- Trước hết rửa hai con mắt, trong lúc đang rửa, nói lầm thầm rằng : Con mắt thường ngó chỗ không tốt, rửa bỏ nó đi.

- Kể rửa hai bên tai, cũng nói như trên rằng : Tai hay nghe bậy.

- Kế rửa và súc miệng, nói rằng : Miệng hay thốt lời bất chánh.

- Kế hai bàn tay vuốt mặt, nói rằng : Ý đừng tưởng chuyện quấy.

- Kế rửa hai bàn tay, nói rằng : Tay hay cầm đồ dơ uế.

- Kế rửa hai chơn, nói rằng : Chơn hay bước vào chỗ ô trược.

Rửa cho sạch, đoạn mới tới Chánh điện hầu lễ.

Đó là bề ngoài quí anh quí chị.

THĂNG.