2.- Diêu Trì Kim Mẫu
ID027259 - Chương : 2.- Diêu Trì Kim Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2.- Diêu Trì Kim Mẫu

2. Tòa Thánh, ngày 15-8-Bính Tuất (dl 10-9-1946), Tý thời
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.
Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Thiếp chào chư Thiên mạng nam nữ.

Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay thì tính đã 20 năm có lẻ, chỉ lấy tình thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là vì Thiên thơ tiền định. Thiếp đến dìu đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đã đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nhìn nhận con cái của Thiếp. Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy chư Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe !

Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến tình trạng của Diêu Trì Cung đau thảm đến dường bao, khi con mông trần buổi nọ. Cửu Nương nối điệu toàn văn động đình.Các con nữ phái bình thân.

VĂN:
Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngạn Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,
Tay nương cây gậy một mình trông vơi.
Nhứt Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông cung nga thiếu bậc từ quân.
Trông xa đảnh Thánh non Thần,
Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.
Nhị Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,
Cõi phong trần gội chút hồng ân.
Tiêu diêu phai lợt mùi trần,
Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.
Tam Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,
Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.
Đường quê nào thấy Thiên thai,
Công trình lập đặng Vân đài chí công.
Tứ Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,
Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.
Trị tâm mở mắt song quang,
Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.
Ngũ Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,
Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.
Cam lồ rửa sạch phong trần,
Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.
Lục Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,
Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.
Đem thân lữ thứ làm binh,
Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.
Thất Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,
Hỡi những trang nóng máu anh phong.
Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,
Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.
Bát Nương Diêu Trì Cung

Tiếp văn :

Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,
Dựng miếu đường hưởng phước tự do.
Mảng trông bến cũ đưa đò,
Chơn quân lương tể gây trò vinh phong.
Cửu Nương Diêu Trì Cung

Xin nhượng bút cho Bát Nương.

VĂN :
Đào nguyên lại trổ trái hai lần,
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.
Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,
Thiềm cung mở rộng cửa Hà ngân.
Xuân Thu định vững ngôi lương tể,
Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.
Bát Nương

THĂNG.