3.- Thượng Trung Nhựt
ID027260 - Chương : 3.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3.- Thượng Trung Nhựt

3. Hộ Pháp Đường, 15-8-Bính Tuất (dl 10-9-1946)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Mấy em nữ phái,

Cười . . . Hèn lâu mới gặp mấy em cũng nhớ quá nè !

Mấy em nên nhớ rằng : Sống một đời đã nhiều đau thảm với tuồng đời, mà niên cao kỷ trưởng, hỏi lại coi lập nghiệp tại thế có thú vị gì không ? Trọn nửa kiếp sanh đầu râu tóc bạc trắng mà lắm thảm sầu, rốt cuộc chung hưởng điều gì nói thử ?

Giáo Sư Hương Nhiều bạch : . . . . . . . . . . .

Phải làm tôi tớ cho đời, lập công nghiệp và tu tỉnh lấy tâm hồn mà tạo thiêng liêng vị, mới không uổng kiếp sanh.

Vui chi, sướng chi, mà mê mẩn theo đời cho thất phận, nghiệp vĩnh cửu không tầm, lại ăn xin của vô giá trị.

Mấy em nên trọn hiếu cùng Chí Tôn, trọn trung cùng Hội Thánh thì ngày chung qui anh em đặng gặp, xin nhớ nghe.

THĂNG.