5.- Diêu Trì Kim Mẫu
ID027262 - Chương : 5.- Diêu Trì Kim Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

5.- Diêu Trì Kim Mẫu

5. Báo Ân Từ, Ngày 2-2-Đinh Hợi (dl 22-2-1947), lúc 1 giờ khuya.
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp.
Hầu đàn: Bảo Thế, Khai Đạo, Phối Sư Hương Nhiều,
Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc Pháp Chánh.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mụ chào các con. Mừng.

Mụ lấy làm thậm cảm tình, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhứt là Hộ Pháp, đã lập nên Đền Thờ trọng hậu. Cả Diêu Trì Cung đều để lời cảm ơn.

Nữ phái các con,

Kể từ đây, đã có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái lẫn nhau mà chia buồn sớt thảm cùng nhau, ấy là lễ hiến cho MẸ quí hóa hơn hết.

Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.

THI :
Đầy lòng yêu ái đám quần sanh,
Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.
Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,
Đớn đau chỉ nặng mối thâm tình.

Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ nữ phái .

Hộ Pháp,

Theo ý Mụ thì chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý, e cho thất lễ với Từ Bi, vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ, Sóc Vọng cho có thế con cái của Từ Bi dâng lễ cho Người.

THĂNG.