7.- Lục Nương Diêu Trì Cung
ID027264 - Chương : 7.- Lục Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

7.- Lục Nương Diêu Trì Cung

7. Báo Ân Từ, ngày 17-6-Đinh Hợi (dl 3-8-1947)
Phò loan: Khai Đạo - Thừa Sử Lợi.
Hầu đàn: Bảo Thế, Khai Pháp, Thừa Sử Hải, Truyền Trạng Trấn và Đạo hữu nam nữ.

LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào quí anh, quí chị.

Mừng mấy em nam nữ.

Đạo độ đời đã lố bóng, con thuyền Đạo đã ngừa nơi bến đặng chở khách hữu duyên. Đang buổi nầy khách tục ngó chừng mãi quí anh quí chị lắm. Nhứt nhứt phải nêu gương tinh thần đạo hạnh để làm gương mẫu cho đời bắt chước.

Phải có dạ chí thành, phải có tâm cương quyết, muôn việc đồng thanh tương ứng, hiệp với nhau làm một khối khư chặt, một như mười, mười như một, sớt thảm chia nồng với nhau mỗi khi lạc hứng, khuyên đừng tư kỷ, chi chi cũng có cậy nhờ Bề trên chỉ dẫn.

Có thế vui nhưng cũng nhờ nơi tâm chí thành của quí anh quí chị cùng mấy em cầu nguyện nơi Chí Tôn. Nhơn hữu thiện nguyện, Thiên tất tùng chi. Đại hỷ !

Vậy thiếp có mấy lời yêu cầu quí anh quí chị và mấy em nam nữ ráng dọn mình cho trong sạch đặng nêu gương cho đời bước tới.

Có Bát Nương đến.

THĂNG.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào tất cả anh chị em nam nữ.

BÁT Nhã độ đời khỏi bến mê,
NƯƠNG cơ đạo hạnh trở về quê.
Kính lời nhắn nhủ tân lai khách,
Tặng kế qui nguyên đất Việt kề.
*
Kề vai hai nước mựa hồ nghi,
Thống nhứt ngày nay đã đến kỳ.
Cao mũi mượn hơi quyền chú Mỹ,
Rồi đây lộ kế mới ra đi.

Vậy xin cầu nguyện cho cả vận mạng nước nhà y như ý.

Các chị cùng mấy em nữ phái ráng gìn lòng tứ đức, tam tùng cho tròn phận sự, đặng ngày kia xuất dương hầu phổ thông chơn đạo.

Ba anh: Bảo Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, ngày mai đi có nhiều việc hay, nên được như ý nguyện. Khi trở về đừng quên em nghe.

Bảo Thế xin giúp.

Sẵn lòng, em sẽ tiếp.

THĂNG.