11.- Ngọc Hoàng Thượng Đế
ID027268 - Chương : 11.- Ngọc Hoàng Thượng Đế 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

11.- Ngọc Hoàng Thượng Đế

2. Báo Ân Từ, ngày 26-8-Đinh Hợi (dl 10-10-1947)
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp.

THẦY

Các con,

Đợi Thầy một chút nghe.

Tắc, Nghĩa, đứng dậy hai con.

Cười . . Thầy để dấu lại khi Diêu Trì Kim Mẫu giáng lâm biết Thầy có đến.

Hoạch, con hiểu trước Thánh ý Thầy rồi, cây phướn chiêu hồn của nhơn loại chưa đặng trọn linh diệu hầu qui tụ thiên lương nên phản trắc nhơn tâm, phi ân vô đạo là thường tình, chẳng chi lạ mà con ái ngại. Thầy đã hứa rằng, quốc gia các con sẽ phục hoàn, các con tin nơi Thầy mong lòng giúp sức.

Con Hoạch, trọng trách con, Thầy đã phó thác thì tức nhiên Thiên mạng nơi con đã sẵn, an lòng đợi mạng lịnh Thầy, con nghe. Trung, Cư, Hương Thanh thường ở bên con hằng lo giúp đỡ, con khá thường kêu chúng nó nghe. Thầy sẽ dạy Trung đến thường hội hiệp cùng các con đặng chung lo cho tổ quốc các con. Ấy Thầy mới trọn hứa cùng các con đó.

Thầy ban ơn cho các con nam và nữ.

THĂNG.