12.- Đức Quyền Giáo Tông
ID027269 - Chương : 12.- Đức Quyền Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

12.- Đức Quyền Giáo Tông

12. Văn phòng Hiệp Thiên Đài, Ngày 26-8-Đinh Hợi (dl 10-10-1947).

QUYỀN GIÁO TÔNG

Mừng các em.

Qua vì có trách nhiệm trong cơ chuyển thế nầy, nên hằng để tâm lo lắng chung với các em.

Qua rất mừng cho nền Đạo của Chí Tôn từ buổi phôi thai đến ngày nay chỉ có lúc nầy sẽ được tiến hóa hơn lúc nào hết, mà cả quốc dân cùng các nước lân bang cũng chú trọng Cao Đài hơn hết.

Rồi đây danh thể của Đạo sẽ tiến lên cao hơn các đảng phái và các nước liệt cường nữa mà.

Ê, các em ráng lo phận sự cho hoàn toàn đi rồi thời thế nó đưa các em lên đến mây xanh. Các em đừng than ngộp quá, chớ đừng lo Đạo không có quyền, chỉ lo hành quyền không nổi cà . . .

Đêm nay là ngày kỷ niệm của Đức Khổng Phu Tử, vậy Qua nói có chủ nghĩa kỳ phổ độ thứ ba nầy là Nho Tông Chuyển Thế, chỉ có thật hành điều mục của Đức Khổng Tử cho châu đáo thì mới mong tạo đời trị quốc được mà thôi.

Ban ơn cho các em. Đến giờ hành lễ.

THĂNG.

TÁI CẦU :

Thánh HIỂN

Thánh Hiển đây, các bạn.

Ê, ông Đồ Nho phàn nàn “moi” nói thác, để xem thời cuộc mới biết Thánh hay là phàm chớ !

Nếu có độc lập không phải do tay của Đạo Cao Đài thì bởi nơi nào mà có ? Các bạn kiếm thử đi.

Mọi sự thạnh suy vong tồn cũng không ngoài quyền sở định của Chí Tôn. Nhơn sanh chỉ có tin cùng chăng, hữu phước hay là vô phần cũng do nơi sở định, còn luật thiên nhiên thì cứ xây chuyển máy tuần hoàn của Đấng Hóa Công cho đến ngày liễu kết cuộc đời mới phục lại Thượng nguơn.

Ê, các bạn đã trải qua mấy năm rồi tai nạn tự diệt của nhơn loại. Đó là do nơi không tin cơ Trời mà phải cam số phận.

Vậy các bạn chỉ có lo bổn phận và để trọn đức tin thì đủ, còn mọi việc hành vi thì có các bậc vô hình ám trợ, không điều chi phải nhọc.

“Moi” nói ít, các bạn hiểu nhiều.

Hiển chào các bạn.

THĂNG.