20.- Lý Giáo Tông
ID027277 - Chương : 20.- Lý Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

20.- Lý Giáo Tông

20. Cung Đạo Tòa Thánh, 1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948)
Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Bảo Thế, hiền hữu nói lại với cả chư Thiên phong và chư Đạo hữu Đạo muội lưỡng phái rằng Lão chào đó.

Hộ Pháp hiền hữu,

Từ ngày hiền hữu hồi mã, Lão chưa đến viếng đặng, chẳng phải lơ lảng tình nhau, nhưng buổi Thiên thơ biến chuyển, nếu Lão đến thì e cho vì thương mà thố lộ Thiên cơ, phải bị tội Ngọc Hư định án.

Nay vì đã gần liễu kết, dầu cho còn xảy ra tai nạn cho nhơn sanh chút ít chẳng hại gì, nên Lão đến phân trần đôi điều hơn thiệt.

Hiền hữu khuynh tâm vì Lão và Thượng Trung Nhựt lập quân đội khi hiền hữu vắng mặt có phải ?

Tình cảnh đôi ta phản trắc :

- Lão là Thiên điều mà cầm quyền trị thế.

- Còn hiền hữu tại thế mà nắm Thiên điều.

Lão xin nhắc : Khi hiền hữu tịnh pháp tại Thủ Đức, Lão đã nói cơ chuyển thế Trời Người hiệp một. Hiền hữu có nhớ ? Cười . . .

Thiên đình tại thế, thế tại Thiên đình, cơ huyền bíđộ tận chúng sanh mới đặng, có phải ?

Thoảng như vậy thì cơ chuyển thế nguy hiểm nầy, nhơn sanh sẽ định số phận hiền hữu thế nào có biết ?

Cười . . . Chẳng lẽ phải chịu một phen khảo xác nữa thì nạn chiến tranh Lão đã tiên tri từ trước, vì chủng tộc Việt Nam vô đạo, mới khó giải kiết cứu nguy. Nếu hiền hữu ngày nào cầm lại Thiên thơ thì mới rõ phần nhơn quả.

Chẳng lẽ Lão là chủ phần xác của nhơn sanh mà ngồi khoanh tay, không tìm phương cứu chữa. Địa vị của hiền hữu như Lão thì hiền hữu mới thế nào ?

Chẳng phải vì những kẻ lợi dụng vô tâm, đọa đày thiên hạ mà lại đố kỵ chẳng dám cứu đời. Hiền hữu căn dặn cả thảy các con cái của Chí Tôn ráng sức ăn năn cầu nguyện.

THI:
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.

Hiền hữu nói với Tài và các bạn khác rằng, Lão chuẩn y phẩm vị nhưng phải đem cả tín đồ của họ về Tòa Thánh mới đặng nghe.

À, còn Khoa thì đợi Cao Thượng Phẩm định liệu.

THĂNG.


Ghi chú:

Khoa: Ông Hồ Tấn Khoa, về sau đắc phong Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài cầm quyền tại thế, còn quyền Bảo Đạo thiêng liêng vẫn do Ngài Ca Minh Chương nắm giữ.

Tài: Ông Nguyễn Bửu Tài, Chức sắc đứng đầu Chi phái Tiên Thiên với phẩm Đầu Sư. Khi ông qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh cùng với một số Chức sắc Tiên Thiên thì Đức Lý Giáo Tông giáng cơ tạm phong cho ông là Phối Sư phái Thượng.

Trong bài Thánh Ngôn nầy, Đức Lý Giáo Tông hứa phong cho ông phẩm vị cũ ở chi phái là Đầu Sư nếu ông đem tất cả tín đồ phái Tiên Thiên qui hiệp về Tòa Thánh. Nhưng sau đó, ông Tài không đem tín đồ về mà lại rời bỏ Tòa Thánh Tây Ninh, trở về Bến Tre tái lập Hội Thánh Tiên Thiên, và sau đó, cơ bút của phái Tiên Thiên phong ông Tài lên chức Giáo Tông phái Tiên Thiên.