27.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027284 - Chương : 27.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

27.- Bát Nương Diêu Trì Cung

27. Văn phòng Hiệp Thiên Đài, đêm 14-8-Mậu Tý (dl 16-9-1948)
Phò loan: Thượng Sanh - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Thế, Khai Pháp và các Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào anh Bảo, hai anh Khai, cùng các bạn Hiệp Thiên.

Em rất vui lòng mà đặng thấy quí anh và các bạn hội họp nơi đây đồng một dạ chiêm ngưỡng các Đấng đến đàn Tiên chỉ bảo đôi lời đạo hạnh, khuyên răn tánh đức và các bạn cùng nhau lo bồi đắp nền tôn giáo, là cũng một phần lo bồi bổ giang sơn, từ mỗi vị lo thi hành nhiệm vụ của mình.

Anh Bảo Thế ! Anh khó ở là tại khí hậu, đời có thế, theo không kịp nên khó chịu. Vậy kể từ ngày mai đây, quí thể đặng mạnh hơn trước.

Em phụng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến ban phước lành cho tất cả quí anh cùng tất cả các bạn Hiệp Thiên Đài và để đôi lời cùng các bạn, cứ vững tâm lo tròn nhiệm vụ của mình là phải bác ái, từ tâm, công bình, chánh trực, hằng ngày gieo mối cảm tình với đồng chủng.

Các bạn chớ tưởng nền Đại Đạo ở hoài trong khuôn khổ chật hẹp nầy đâu, nó phải lướt qua bốn biển năm châu, chừng ấy nơi nào cũng có các bạn, nếu vắng mặt các bạn thì nơi ấy không thành đạo được.

Vậy thì chẳng nơi nào mà chẳng có chơn của Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

Còn nói về quyền hành, tuy không mà có, tưởng nhỏ mà to, cả luật lệ nắm trong tay, cân công lý nằm trên vai, đố ai chạy đường nào cho khỏi.

Nhưng thương thì hay gần gũi khuyên răn, có lời chi nặng nề, xin các bạn miễn nghị và vui lòng đàm luận thì em lấy làm may mắn lắm.

Cuộc Hội Yến đến đây rất long trọng. Các chị nơi Diêu Trì Cung đều sửa soạn trang hoàng, hô hào nô nức đặng đến phó hội. Các chị đồng để lời cảm ơn đức của quí anh và các bạn.

THI:
Hạc trắng bay về hội hướng Tây,
Cùng nhau hạnh hưởng cuộc vui vầy.
Đạo phòng mỹ ý toan truyền bá,
Kết nghĩa gồm thâu trọng đạo Thầy.

Ngày khác tái cầu, em sẽ tiếp, có chuyện ngộ.

Em xin kiếu.

THĂNG.