44.- Cao Thượng Phẩm
ID027301 - Chương : 44.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

44.- Cao Thượng Phẩm


44. Đêm 25-9-Canh Dần (dl 4-11-1950).
44. Đêm 25-9-Canh Dần (dl 4-11-1950).

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào các em.

Hồi nãy, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ đến dạy về phần Đạo của các em phải thi thố với đời rồi. Giờ Bần đạo dạy các em về mặt tinh thần đạo đức.

Đời là một sân khấu hý trường, mọi sự đều phải thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục phiêu chánh để noi theo, vì đã nói rằng : một sân khấu hý trường thì trong đó đủ đào kép và ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn phận họ cũng phải làm cho rồi, để cho kẻ khác lên thay thế, đặc sắc hơn và hay ho hơn.

Hiện các em đã thấy biết bao nhiêu màn đời thay đổi liên tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm cho dân Việt Nam được hưởng cảnh thái bình. Càng thay đổi càng làm cho dân chúng Việt Nam thêm hoang mang hồi hộp và cảnh tương tàn tương sát của Việt Nam cũng chưa thấy giảm bớt chút nào mà lại còn tăng thêm cực độ.

Các em biết tại sao vậy không ? Nói nghe thử.

Bạch : - . . . . . . . . . . . .

- Trúng, nhưng còn thiếu một chút là dân Việt Nam chưa được mãn nguyện cho sự lãnh đạo của những bậc giả thương dân chúng đó vậy.

Vậy có câu : “Dĩ đức phục nhơn” lập hòa bình bằng nhơn đức, mà chính các vị lãnh tụ không thật hành được mảy may nào cả, thì đừng trông chi họ đem hạnh phúc và nguyện vọng chơn chánh đến cho dân chúng được. Dầu cho phải thay đổi nhiều màn như vậy nữa, dân chúng Việt Nam chắc chắn không bao giờ đạt vọng được, cũng bởi sự bất lực của quyền đời như vậy. . . . . . . . . . . . .

Mọi sự biến chuyển đều do Đức Chí Tôn, còn sự lập đời thái bình cũng do Đức Chí Tôn định phận cho các bậc Thiên mạng rồi thì còn chi mà khó nữa, chỉ đi đúng chơn truyền của Đạo và trọn tuân lịnh Đức Hộ Pháp thì xong mọi việc. Các em cũng đã hiểu rồi.

Về việc lập quốc cho nòi giống Việt Nam, mặc dầu địa thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt cường trợ giúp cho nó thành một nước độc lập hoàn toàn mà lại còn là trụ cốt thái bình cho vạn quốc nữa.

Vì chính nước Việt Nam đã được Đức Chí Tôn định làm Thánh địa, mà đã nói là Thánh địa thì tức nhiên nó phải có chút ảnh hưởng đạo đức của Đạo Cao Đài quyết định, không dựa vào hình thức nào hay là chút ảnh hưởng văn minh của một liệt cường nào cả.

Vì sự tiền định khéo léo và cao trọng như thế mà Đạo Cao Đài sẽ được vi chủ về mặt tinh thần để chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc của hoàn cầu.

Theo thế thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời thái bình thì phận sự của Đạo lại càng thêm khó nhọc và nặng nề.

Vậy các Thiên mạng phải cố tâm trì chí, đứng trọn trong khuôn khổ Đạo thì mới được dễ dàng để bước qua những trở ngại trên phận sự mà thành công một cách mỹ mãn.

Các em cứ đặt trọn đức tin nơi Đạo, rồi thì mọi việc sẽ được như ý.

Cần nhứt là các bạn Thiên mạng phải làm khác hơn thế tình thì mới được đa nghe.

Thôi, Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.