54.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027311 - Chương : 54.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

54.- Bát Nương Diêu Trì Cung

54. Đêm 4-11-Canh Dần (dl 12-12-1950).
Phò loan: Luật Sự Nhung và Hưởng.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào các em nam nữ.

Chị thấy rõ ít em nữ phái nơi đây, nhưng khẩn cầu nhiều việc. Vậy chị dạy cho đôi điều và một bài thơ mà chị dặn mấy em đem cho chung đoàn nữ phái.

Phần đông nữ phái còn thấp thỏi về việc học hỏi, vậy chị khuyên các em phải cố gắng lo lường cho mở mang thêm.

Nghĩ lại, Đức Chí Tôn lấy sự hòa nhã thương yêu mà nắm mảnh hình hài của chúng ta thì chúng ta nên theo đó mà làm cho vừa Thánh ý của Ngài.

THI:
Đường đạo dìu nhau chuộng chữ hòa,
Tiết trinh trong sạch giống dòng ta.
Học tài tô điểm vinh hồn nước,
Lập đức hằng lo giữ nghiệp nhà.
Yểu điệu trau mình nên giá ngọc,
Thuyền quyên vẹn phận đẹp thân ngà.
Nghĩa nhân nên tạc gương kim cổ,
Đường đạo dìu nhau chuộng chữ hoà.

Đó, các em phải tập tánh như chị đây thì muôn việc đều yên và khỏe tâm. Nhớ cho các em nữ phái nghe chung.

Chào các em.

THĂNG.