56.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027313 - Chương : 56.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

56.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung

56. Đêm 9-11-Canh Dần (dl 17-12-1950).
Phò loan: Luật Sự Nhung và Hưởng.
Hầu đàn: Nữ CPS Hương Hiếu, chư vị Giáo Hữu và Lễ Sanh nam nữ.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào Cô Tư cùng các em nam nữ.

Bần đạo mừng Cô Tư đã trọn tâm dìu dẫn mấy em nữ phái. Mấy em, cho mấy em bình thân.

Mấy em ráng nhớ phận sự của mấy em là người cầm đuốc thiêng liêng mà dìu dắt nữ phái đi trên đường chánh đạo. Vậy mấy em phải là những gương trong sáng để cho đoàn em soi tỏ.

Kể từ giờ phút nầy, các em phải quên mình đặng lo cho chúng sanh được hưởng ân huệ của Chí Tôn và Phật Mẫu.

Hễ đoàn em của các em được đạo đức bao nhiêu thì các em được rạng danh bấy nhiêu.

Các em đừng sợ rằng các em lo cho nhơn sanh thì thân của các em phải ra cực khổ. Điều đó có Chí Tôn và Phật Mẫu lo cho các em. Các em thử nghĩ lại coi, các em đã đến đỗi đói cơm khát nước hay thân thể lõa lồ như bao nhiêu kẻ rên than từ đầu đường đến cuối chợ hay chưa ?

Phần thưởng cho các em đã dành sẵn. Ngày giờ nào các em đã công viên quả mãn thì phần thưởng ấy các em được hưởng, không sai chạy.

Các em nên nhớ rằng, đoàn em của các em đang heo hắt trong bể lợi sông danh, các em hãy đem đèn huệ soi sáng cho đoàn em thấy rõ cuộc đời giả tạm nầy phải ra tro mạt. Các em thử nghĩ lại coi khi đã nhắm mắt rồi, có đem theo được những gì, hay đem theo tội ác, cùng chăng nữa là đạo đức hiền lương.

Hẳn các em có nghe thấy người ta nói ra : Tiền bạc của cải hay danh vị là những món đồ khó kiếm ở thế gian không ? hay là chỉ nghe danh thơm của những trang đạo đức lưu mãi tận ngàn thu mà không ai dễ gì có được. Có chăng các em là người thay hình thể của Phật Mẫu tại thế gian nầy thì phải thể theo Phật Mẫu mà làm cho giảm bớt những đau khổ của đoàn nữ phái đã vì mến đẹp ham xinh mà gây nên nghiệt chướng.

Bần đạo nói thiệt với các em rằng : Nếu các em không lo tròn bổn phận của các em thì những đau khổ của nữ phái còn tăng thêm nữa mà chớ.

Thôi có Bát Nương đến dạy các em.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.

Tiếp điển :

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Em xin chào hiền tỷ. Chị chào các em nam nữ.

Các em nữ phái có nghe lời của anh Cao Thượng Phẩm vừa dạy đó không ?

Bà Nữ Chánh Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . .

Các em phải ráng rèn luyện tánh đức cho đúng bực nữ lưu đặng làm gương sáng cho mấy em chúng ta noi chung. Chị vẫn hằng thấy trong các em có những chuyện xích mích không đáng vào đâu mà gây nên những chuyện oán ghét. Chị khuyên các em phải giữ lòng vị tha. Thường tình của nữ phái là hay đố kỵ, vì đó khiến cho sự bất hòa càng thêm phô diễn.

Hiền tỷ có nhớ hôm trước anh Cao Thượng Phẩm đã nói gì không ?

Em chắc hiền tỷ đã hiểu rõ rồi.

Các em, lúc các em mang Thiên tước nơi mình thì các em là người của Diêu Trì Kim Mẫu để tại thế gian nầy, vậy mà người thay mặt cho Đấng Thiên Tôn lại quên hẳn phận mình là thể lòng từ bi mà cứu sanh độ thế, lại còn lấm chút bụi trần là thương ai thì nên tròn, ghét ai nên méo, sang thì còn đến chốn quyền môn, giàu thì ưa mùi hoa gấm; chớ có biết đâu đối với cảnh thiêng liêng là sang thì ngồi tại bệ son, còn giàu thì nhiều danh đạo đức.

Các em thử nghĩ lại coi bên nào hư, bên nào thiệt, hư thì chỉ còn tồn tại trong một kiếp sanh, còn thiệt là vĩnh cửu thiên niên chẳng lợt, vì đó mà nói cái hư ở trong cái thiệt, cái thiệt ở trong cái hư. Nếu ham thiệt ở trong hư thì muôn ngàn kiếp vẫn còn, như muốn hư trong thiệt thì sự đời phải ra tro mạt.

Các em có hiểu rõ không ?

Để chị cho một bài thi :

THI:
Cái hư cái thiệt đoán sao ra,
Thiệt thiệt hư hư vẫn đó mà.
Muốn lợi ham danh, danh phải mất,
Mến hiền ưa Đạo, Đạo càng ra.
Tìm hư trong thiệt, hư đà đáng,
Kiếm thiệt ngoài hư, hư vẫn lòa.
Thương bấy nhiêu trần đành bỏ thiệt,
Nhớ rằng hư thiệt vẫn do ta.

Các em coi bài thi đó thì hiểu.

Hiền tỷ, em nhờ hiền tỷ ráng nhắc nhở thêm giùm em. Thôi, em xin chào hiền tỷ.

Chị kiếu các em.

THĂNG.