63.- Nhị Nương Diêu Trì Cung
ID027320 - Chương : 63.- Nhị Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

63.- Nhị Nương Diêu Trì Cung

63. Thanh Trước Đàn, 20-1-Tân Mão (dl 25-2-1951).
Phò loan: Luật Sự Nhung - Minh Liêm.

NHỊ NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chị chào mấy em.

THI:
CẨM Tú giang san đổ máu đào,
Vì dân nước Việt chẳng thương nhau.
Càng nhìn càng thảm càng đau dạ,
Hỡi khách đơn tâm lấp lũy hào.

VĂN:
Lũy hào ấy tay ai lập để,
Cho dân Nam chẳng kể tình chung.
Biết bao nhiêu mặt anh hùng,
Sao không trở lối, ngại ngùng sao nên.
Phận nam nhi khá bền danh tiết,
Lấy tình thương đặng diệt tàn hung.
Kìa bao giông tố bão bùng,
Vì chưng chẳng biết thương cùng với nhau.
Đỉnh chung thế cho màu đạo đức,
Chỉ hơn thua đâu dứt tang du.
Dấn thân vào chốn ao tù,
Để làm nô lệ vinh phù lấy thân.
Nếu là kẻ biết phân chơn giả,
Khá đưa nhau khỏi ngả đọa đày.
Kìa gương Khương Thượng còn dai,
Văn Vương vẫn đó khá hay cho tròn.
Đã biết Đạo đừng mong an hưởng,
Cứu sanh linh giúp phướn Truy hồn.
Nâu sồng ngắm nẻo Côn Lôn,
Tìm phương vớt kẻ dập dồn trái căn.
Tua giữ dạ cản ngăn lối quẹo,
Giữ chơn thần ngắm nẻo từ bi.
Lấy phương cứu giống Nam chi,
Bớt cơn khói lửa lập vì Lạc Long.

Lần đầu tiên chị để ít vần, mấy em ngâm cũng đủ. Tên chị để đầu bài thi, xem thì rõ.

Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG

THI:
tận kho kia mấy kẻ dò,
DANH thơm nhờ có biết lường đo.
TIÊN gia chỉ thú mùi thi Đạo,
TRƯỞNG giả đừng mong mỏi đến đò.

Bần đạo chào quí vị.

Bần đạo thấy lòng chư quí vị mến Đạo thương đời, nên cũng nhân lúc nhàn du đặng để ít lời giáo huấn.

Đạo là không, đời là sắc, qui bao nhiêu sắc trở lại làm không, ấy là cơ đắc đạo đó.

Sắc thành không, không biến sắc, thật ra hư hư nên nên, thật cõi đời muôn việc có cũng như không. Nếu vì có mà quên ngôi xưa vị cũ, phải chăng hữu ích có phải ? Hay trăm năm giấc mộng của đời trả cho thế, rồi về chỉ cái hồn không, đặng hối tiếc ăn năn đã muộn.

Bấy nhiêu lời, Bần đạo xin quí vị hiểu cho lắm. Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Chào chư hiền đồ.

Nghĩa Phương Hiền đồ, khá để tâm khuyên nhủ các đồng môn phải trọn tâm đức hạnh, vì có nhiều môn đồ chẳng nên vẻ đạo đức, khiến thầy bị nhiều lời trách cứ, nhứt là Lý Đại Tiên.

Hiền đồ khá lưu tâm.

Kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

ĐỖ QUANG HIỂN

Xin chào mấy bạn.

Đêm nay vì chư Đại Tiên giáng dạy nên chư liệt sĩ không dám về.

Bạch : - Đêm mai xin mời anh và các Thánh.

- Hẹn đêm 25, vì lúc nầy có việc, họ không rảnh. Ngày mai là lễ cho Ông Ngà thì họ cũng đến dự một chút thôi.

Tường bạch : - Mời anh uống rượu.

- Cám ơn bạn Tường, nhưng đừng xịu mặt nghe.

Tường bạch : - Mời anh uống thêm ly nữa.

- Cười . . . Nói chơi đó.

THI:
Rượu nồng càng thắm lại càng say,
Vũ trụ chinh nghiêng bước cũng quay.
Vói thử coi trời cao thấp mấy,
Đọ xem ngắm đất vắn dài đây.
Mê tâm khó tỉnh nên nhào bướng,
Cuồng trí đành toan mới nuốt cay.
Tỉnh lại thì đang nằm bụi chuối,
Biết thân uống rượu đã thành ngây.

Xin kiếu.

THĂNG.