68.- Phối Thánh Phạm Văn Màng - Cao Thượng Phẩm
ID027325 - Chương : 68.- Phối Thánh Phạm Văn Màng - Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

68.- Phối Thánh Phạm Văn Màng - Cao Thượng Phẩm

68. Báo Ân Từ, đêm 1-10-Tân Mão (dl 30-10-1951).
Phò loan: Truyền Trạng Trấn - Luật Sự Nhung.
Hầu đàn: Hội Thánh Phước Thiện.

Phối Thánh PHẠM VĂN MÀNG

Xin chào chư thệ hữu, chư huynh, chư tỷ.

Em rất đội ơn Hội Thánh đã nghĩ tình mà lập nên cuộc lễ trọng thể. Mừng . . . .

Xin anh Đạo Nhơn chuyển đệ lời rằng, em kính thăm Sư phụ và quí Sư thúc.

Nhân ngày hội hiệp đông đủ, em có đôi lời biện bạch cùng Hội Thánh và chư huynh chư tỷ.

Xin thệ hữu ráng giúp Phạm Môn là nơi đặng nối phàm cùng Tiên Thánh. Vậy mà còn lắm bạn hơ hỏng, khiến nơi tu chơn thành nơi luận bát. Hỏi có thẹn với Sư phụ hay chăng ? Khóc ! . . .

Phước Thiện là hiện tướng của Phạm Môn, vậy mà cửa Phước Thiện ngày nay còn như tuồng rẻ rúng. Thảm cho sanh linh, khổ chưa biết an ủi nhờ đâu, đói không biết tay ai ve vuốt. Thảm trạng dường ấy, em xin hỏi Phước Thiện là gì ? và để làm gì ?

Cơ quan cứu khổ chỉ có hình mà chưa có tướng, rồi ngày kia, Sư phụ đem hết quí bạn Phạm Môn về nơi nẻo tu chơn, rồi Phước Thiện mới thành nên gì nữa ?

Em nhìn thấy thiếu phận thì nhiều mà dư công có mấy ? Kêu ca mà không xét. Vì cớ em mạn phép xin Hội Thánh ráng ra công và ra trí, mới mong cờ cứu khổ, phướn từ bi trải bay khắp chốn được.

Em xin chư huynh chư tỷ suy nghiệm lại coi, đức do công mà có, vậy công đã xứng đặng tạo đức hay chưa ? Ly gia cắt ái, thử hỏi là sao ? Giá trị đem ra trị giá. Thảm !

Bước đường lập thiện, chỉ biết có người, chẳng biết có ta, như vậy mới xứng trong phẩm vị.

Kỳ Đại hội năm nay, em nhận thấy chưa được hoàn bị đó. Xin anh Chí Thiện GIA phải để công thêm nữa. Về phần anh Chí Thiện ÚT, em xin anh nên quan tâm thêm nữa cho Công Viện được thêm phần mỹ mãn, nhứt là thợ hồ, anh nên quan sát cho lắm nghe.

Em về đây chỉ muốn có vậy, xin chư huynh chư tỷ cố tâm để ý. Ấy là thương nhớ em hơn hết.

Em xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Phò loan : Thừa Sử Hợi - Luật Sự Nhung.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào mấy em nam nữ.

Mấy em Chí Thiện, phẩm tước mấy em mang nơi mình là gì ? Giải rõ coi thử ?

Đạo Nhơn Cương bạch : - Chí Thiện là tột lành.

- Tột lành là sao ?

Đạo Nhơn Cương bạch : - . . . . . . . . .

- Còn sao nữa ? Cười . . .

Chí Thiện Gia bạch : - . . . . . . . . . . . .

- Mang trọng trách nơi mình mà mấy em lại không hiểu, biểu sao cho vẹn phận. Cười . . .

Phương tận độ chúng sanh : đau có thuốc, đói có cơm, rách có vải, lạnh có lò, lấy phương cách ấy mà thi hành cho trọn tức là Chí Thiện.

Muốn trọn phận, phải làm thế nào ?

Đạo Nhơn Cương bạch : - Muốn trọn phận phải tận tâm lo lắng cho em sau được hưởng ân lành của Chí Tôn.

- Lo gì cà ?

Chí Thiện Út bạch : - Nhờ Sư thúc dạy bảo.

- Lo luyện tâm bác ái, luyện chí vị tha, luyện thân thanh nhã. Có phải vậy không mấy em ?

Cờ cứu khổ là chi ? Vì đâu mà có ? Có để làm chi ?

Chí Thiện Út bạch : - Mấy em còn phàm thể, không thể hiểu thấu cao xa được, mấy em nhờ ân đức của Sư thúc chỉ giáo.

- Cười . . . Nếu để Bần đạo nói hết thì hỏi có ích chi ?

Thừa Sử Hợi bạch : - Thưa Ngài, các anh em Phước Thiện có phần thắc mắc, em xin mạn phép đặng trả lời thế : - Cảnh đời là cảnh trầm luân khổ hải, vì thế mà Phước Thiện mới có để tượng trưng cờ cứu khổ để giải khổ cho chúng sanh.

- Nói tiếp cho họ nghe.

- Muốn giải khổ cho chúng sanh thì người Phước Thiện phải trọn đặt mình cho thanh cao từ tư tưởng đến tinh thần cho xứng đáng.

- Cả hành vi nữa chớ.

- Muốn được vậy, Phước Thiện phải hy sinh mình để làm gương mẫu cứu đời.

- Không phải gương mẫu mà thôi, lại phải đưa vai gánh vác.

Thừa Sử Hợi bạch tiếp : - Thế nên, Phước Thiện phải gồng gánh mọi vai tuồng : làm cha những kẻ không cha, làm thầy của những người dốt nát, làm bạn với những kẻ thiếu bạn, làm tôi tớ cho nhơn loại đang bị khổ đau, nói rộng hơn nữa, bất luận là trường hợp nào, Phước Thiện phải làm thế nào cho đời khổ trở nên hạnh phúc.

- Đúng vậy.

Cờ cứu khổ là phương rửa hận vuốt hờn, đỡ đau nâng yếu, bởi lẽ bất công của xã hội ngày nay, kẻ dư người thiếu, kẻ mạnh thì hơn, người cô thế đành chịu phận thấp hèn. Vì cớ mà cờ cứu khổ phải trương lên cho đời an vui, mất điều than thở. Vậy mấy em đã vẹn và xứng phận cùng chăng ?

Chí Thiện Gấm bạch : - Mấy em còn rất nhiều thiếu sót.

- Bần đạo nhận thấy trong Cơ Quan Phước Thiện vẫn còn kẻ dư người thiếu, kết bè, kết bọn, hỏi cờ cứu khổ để làm chi ? Từ đây Bần đạo khuyên mấy em, đã đứng trong vòng Thập nhị đẳng cấp, phải rèn tâm lập chí y theo phẩm vị của mấy em mới được đó nghe.

Bần đạo kiếu.

THĂNG.