82.- Diêu Trì Nương Nương
ID027339 - Chương : 82.- Diêu Trì Nương Nương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

82.- Diêu Trì Nương Nương

82. Đàn cơ ngày 12-1-Giáp Ngọ (dl 14-2-1954).
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

Miễn lễ. Các con,

MẸ vui mừng trông thấy các con tỏ lòng thành kỉnh đối với MẸ. Mấy con để tâm về Đạo, MẸ cũng khen đó. Nhưng các con thiếu đức tánh để dìu đời, thành thử sự loạn lạc chưa sớm kết liễu được, mà mấy con cũng không thế thật hành chi để giúp ích cho chúng sanh.

Trong lúc nầy cũng như chim bằng tạm nghỉ cánh. Mấy con nên tìm thế dìu dắt thêm bạn đồng chí hướng, để rồi gặp lúc sẽ ra gánh vác nhiệm vụ trong buổi thanh bạch hơn.

Mấy con nên nhận lời ban ơn của MẸ và MẸ có mấy lời đây :

Vó Ký nài chi vạn dặm dài,
Càng giồi càng đẻo chí càng hay.
Giang sơn hiệp sức tay tô điểm,
Dìu bước quần sinh vẹn trả vay.

Bảo Thế, lời MẸ nói trên cũng đủ cho con an tâm.

Thiệt, con vững trí nghe. Khá tin nơi Chí Tôn và tin nơi tâm của con, được ổn thỏa luôn. MẸ thăng.

(Trích Thánh Ngôn Chép tay của Ngài Bảo Pháp, trang 70)