84.- Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA
ID027341 - Chương : 84.- Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

84.- Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA

84. Bộ Pháp Chánh, 26-1-Giáp Ngọ (dl 28-2-1954).
Phò loan: Sĩ Tải Ảnh - Luật Sự Nhung.

Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA

Qua chào mấy em.

Thấy mấy em nhọc nhằn, Qua không vui chút nào ! Sự sanh ly tử biệt là thường của thế gian. May duyên Qua được diễm phúc thọ hồng ân của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu mà Qua được biệt đãi, chớ thật ra Qua với mấy em đâu có khác gì.

Nhớ lại lúc anh em chúng ta chung trí để làm việc, mặc dầu có nhiều sơ sót, vì chúng ta không phải là chuyên môn, nhưng cũng có nhiều đặc sắc.

Ngày về, Qua được Đức Chí Tôn ban ân khen thưởng, đó là công nghiệp của mấy em. Vậy Qua xin thành thật cảm tạ ơn tríu mến đã làm nên sợi dây thân ái giữa chúng ta thêm bền chặt.

Qua xin mấy em vui lòng với Qua nghe.

Thừa Sử bạch : - Đức Hộ Pháp muốn rõ lúc Ngài qui vị.

- Cười . . . Đức Ngài muốn biết rõ để răn phạt em Bảo thể có phận sự bữa đó. Cười . . .

Thừa Sử bạch : - Phải lúc 4 giờ Ngài đi tiểu trở vô mới té phải không ?

- Không phải, lúc ấy vào lúc 3 giờ hơn, Qua thấy chột dạ, và không muốn làm phiền mấy em Bảo thể nên Qua tự mở cửa định vòng ra ngả sau, vừa đến tam cấp, có luồng gió lạnh đập mạnh vào nên té luôn và rời xác. Đó là Anh Cao Thượng Phẩm đến đem Qua về.

Thừa Sư bạch : - Có lẽ khi té, Ngài trăn trở một lúc rồi mới đi ?

- Đi liền. Qua bị còn một chút nợ nên phải trả bằng cách ấy cho trọn đấy thôi, chớ chẳng phải rủi ro chi cả. Mấy em an tâm, nếu Đức Hộ Pháp có hỏi thì bạch giùm Qua, chớ để em Bảo thể bị phạt thì oan cho nó lắm.

Thôi, khi khác, Qua sẽ đàm đạo nhiều.

Qua kiếu mấy em.

THĂNG.