90.- Thượng Trung Nhựt
ID027347 - Chương : 90.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

90.- Thượng Trung Nhựt

90. Văn phòng Trung Tông Đạo, đêm 18-1-Ất Mùi (dl 10-2-1955). Lúc 21 giờ.
Phò loan: Luật Sự Nhung - Lễ Sanh Ngọc Ngưu Thanh.
Hầu đàn: Bảo Văn PQ, GS Thái Hào Thanh, GS Ngọc Ngọ Thanh, GS Hương Hương, ...

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Xin chào Văn Pháp cùng các em.

Ngày Xuân đã gội nhuần cho cả tinh thần Việt chủng với ánh vinh quang của bóng từ bi, thiết nghĩ, Bảo Văn bạn đã được phỉ tình đôi chút đó chớ !

Văn Pháp bạch : - Tôi mệt mỏi quá, anh và Thượng Phẩm về trước trong khi tuổi nhỏ, yên phận được.

- Có gì mà phải than thân già tuổi mỏn.

Cười . . . Bạn đã từng sống trên chốn tinh thần mà còn phân bì với tôi à ! Cười . . . Mà bạn phải để trí cùng sức để còn ra Long Hoa Hội sắp bày tới đây nghe.

Văn Pháp bạch : - Tôi tưởng việc ấy cũng còn lâu, mà tôi vẫn để ý mỗi lần các Đấng dặn dò nghe như bên lưng, nhưng đợi cả mấy năm chưa tới.

- Sửa soạn thì vừa. Cười . . . Bây giờ không nói lần nữa đâu. Văn Pháp hệ trọng trong Hội Long Hoa lắm đó, phải dưỡng thần nhiều mới được.

Hai em Thái Hào Thanh và Ngọc Ngọ Thanh, Qua để lời mừng cùng mấy em.

Ê, phải đánh trống cho dữ đặng chốt nhập cung đa. Cười . . .

Văn Pháp bạch : - Hào có tánh la lối hơn hết.

- Nó là số dách. Cười . . .

Mấy em phải tìm hiểu cho được uyên thâm cả giáo lý của Nho tông đặng dễ bề chuyển thế, mà xứ Trung là ải địa đầu cho cuộc tấn công đặng nêu tinh thần vi chủ. Mấy em khá nhớ cho lắm.

Cả cơ đồ Hồng Lạc thắng bại do keo nầy, mà mấy em là những đội tiền phong để rải gieo Thánh cốc đặng phổ truyền chơn giáo cứu độ nòi giống trước khi cứu rỗi vạn b ang.

Qua nghĩ mấy em phải chịu nhọc nhằn lắm đó. Hễ cơ đời đảo lộn thì cơ đạo mới dễ phổ thông. Khi mãn loạn thì mới rõ tinh thần tạo nghiệp thiệt hiện.

Cả nhơn sanh đang mê mãi với bả lợi mùi danh, khiến cơ giựt giành tranh đua lần hồi thỏn mỏn. Mấy em sẽ lấy cơ hội nầy mà đoạt được đầu công. Song le bởi ách nạn chưa tan, mấy em phải chịu nhiều lao khổ trước cơ xáo trộn đặng đến nẻo thống nhứt toàn dân, rồi mới có thể biến thành Thánh địa.

Vẫn biết sức là sức phàm, quyền là quyền của hư linh, song quyền sức phải tương hiệp mới mong chóng thành đại nghiệp.

Qua mong mấy em hiểu thấu trên đường phục vụ cho nhơn sanh, mấy em phải hiểu chí hy sinh cao cả là dường bao, mặc dầu Qua vẫn luôn luôn giúp sức. Phải nhớ cho lắm rằng : quyền thiêng liêng phải nương theo sức của mấy em, cứ vừa làm mà cũng vừa sửa soạn ăn mừng đi.

Ê, Qua không xí gạt đâu. Cười . . .

Có mệt thì hưởng mới thú chớ, ngồi ăn không thì có khác chi thiên hạ đâu.

Mấy em vui trước đi, Anh đang cười bể bụng cho lũ hề đây nè. Cười . . .

Thôi, xin kiếu.

THĂNG.