98.- Bát Nương Diêu Trì Cung - Thanh Sơn Đạo Sĩ
ID027355 - Chương : 98.- Bát Nương Diêu Trì Cung - Thanh Sơn Đạo Sĩ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

98.- Bát Nương Diêu Trì Cung - Thanh Sơn Đạo Sĩ

98. Đêm 17-10-Ất Mùi (dl 30-11-1955).

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào mấy em.

THI:
BÁT ngát mùi hương thấu chín trùng,
NƯƠNG lằn bạch hạc viếng đàn trung.
Mừng ngôi Thiên mạng cao quyền pháp,
Thay đổi càn khôn lập đại đồng.

Nầy mấy em, chị đến đây cũng để đôi lời làm kỷ niệm. Cơ huyền bí thiêng liêng khó bề thố lộ, nhưng lần lượt cơ đời mấy em cũng hiểu rõ.

Khi Đức Chí Tôn mở Đạo trong thời kỳ Hạ nguơn nầy thì đã định trước. Mấy em nên hiểu rằng : cây Giáng Ma Xử của Hộ Pháp không phải là một vật thường, đến buổi sử dụng thì chị e cho mấy em kinh tâm tán đởm, đừng tưởng không có nghe !

Mấy em, người ta thường nói rằng : Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.

Chị đến đây để đáp tấm lòng tư tưởng trong sạch của mấy em.

T.G.S. bạch : - Tôi có một người cháu tên là Trần Văn Rộng qui vị ngày 11-9-Ất Mùi, nhờ Bà độ dẫn giùm cho và thêm gia đình.

Nghe :

RỘNG bộp là nơi phép diệu huyền,
Xin đừng vội gấp cảnh Thần Tiên.
Oan khiên đó chút gần trong sạch,
Rồi cũng thung dung Bác Nhã thuyền.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THANH SƠN ĐẠO SĨ

THI:
THANH bạch vừa khi bí pháp truyền,
SƠN huỳnh gặp phải Hớn Chung Tiên.
ÐẠO Cao nhơn nghĩa thêm cao trọng,
đợi thời cơ trổ mặt hiền.

Chư hiền sĩ, lẽ cũng hiểu, hễ đời thì cổ kim hằng thay đổi, còn Đạo Chí Tôn thì bao giờ cũng bất tiêu bất diệt. Chư hiền gặp hồi cơ đời đương cơn biến chuyển mới xem tưởng là lạ, chớ đó là việc của Chí Tôn tiền định, hễ gìn lòng cho bền chặt thì thấy cơ tiền định của các Đấng thiêng liêng, nhưng may duyên mới đặng sáng suốt chỗ nhiệm mầu mà lần hồi theo dõi. Vàng ngọc mặc dầu lem ố nhưng chùi rà thì trong đời không có vật quí nào sánh kịp.

Tuy vậy mặc dầu nhưng cũng ít kẻ, chẳng lẽ phân trần cho cạn, vậy chư hiền cũng hiểu ít nhiều trong đó, nên để lòng suy nghiệm.

Bần đạo giả ơn.

THĂNG.