100.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027357 - Chương : 100.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

100.- Bát Nương Diêu Trì Cung

100. Văn Phòng Trung Tông Đạo, 19-12-Ất Mùi (dl 31-1-1956).

BÁT NƯƠNG

Chị chào các em.

Cơ vay trả đang hồi Thiên diễn thì cả con cái Đức Chí Tôn phải chịu lắm khổ não. Đó là lẽ thường, vì vậy mà dời đổi.

Vì vậy mà dòng giống Lạc Hồng phải đương chịu sự trả mắc của ách nạn buổi nọ đã tự làm cho đôi ngả phân chia mà khi diệt chư Thánh Tử Đạo ấy là luật công bình đến hồi định quả.

Bởi đó mà miền Trung Việt chịu gánh nặng vì là mầm móng của nợ đã vay.

Các em chớ lấy đó làm phiền hà, đây rồi còn phải trải qua thêm nhiều khảo đảo gấp bội. Chị chỉ khuyên là phải trì chí và vẹn phận với đức tin đủ đầy là được.

Về phần em Giáo Sư Thượng Cao Thanh, sẽ được điều may mắn sắp đến, chớ bận trí. Cười . . .

Để rồi có nhiều biến chuyển, các em sẽ rõ huyền vi. Nên tựu tập trước Nguyên đán tại Tổ Đình là hay. Chị chỉ lo cho các em thiếu sức chịu đựng.

Còn em Ngọc Thôn Thanh, cười . . .

Biểu mua bưởi chua ăn lấy nước nhả xác, để đường tiểu tiện được nhiều và cho mua thuốc Tây đặng uống thì bịnh mau lành hơn. Cười . . .

Thiên hạ hiểu lầm diệu pháp thiêng liêng vào tà mị, vậy phải dụng hữu vi làm ấn chứng. Cười . . .

Cho uống Auréomycine và Terramycine xen kẽ 2 giờ 1 viên, ban đêm chỉ uống 3 lần, uống 3 ngày, mỗi ngày 5 viên Terramycine và 6 viên Auré-omycine . Nếu muốn dứt bịnh thì phải chích 10 chai Terramycine, mỗi ngày 2 chai, kế đó chích Quinobleu thì hết bịnh. Sau đó phải chích thuốc bổ Vitamine B12 hòa với Vitamine C, chích 1 hộp hay hơn nữa cũng được. Cười . . .

Em Ngọc Ngưu Thanh, chị mừng cho kết quả tốt đẹp nhờ đó mà có điều hay sắp đến trong cơ biến chuyển. Việc Đạo đã chẳng những trọn tâm đức mà còn phải đầy đủ hoạt bát với chánh lý mới gọi là Quốc Đạo. Cười . . .

Ít lời em hiểu, chị kiếu.

THĂNG.