102.- Tệ Vương NORODOM - Tôn Trung Sơn
ID027359 - Chương : 102.- Tệ Vương NORODOM - Tôn Trung Sơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

102.- Tệ Vương NORODOM - Tôn Trung Sơn

102. Kim Biên, đêm 25-2-Bính Thân (dl 5-4-1956), Tý thời.
Phò loan: Giám Đạo Lợi - Lê Văn Thoại.

Thần NOUL

Chào chư Thiên mạng.

Có Quốc Vương Norodom đến.

TIẾP ĐIỂN:

Tệ Vương NORODOM

Chào chư quí Thiên mạng. Bình thân.

Tệ quốc may mắn được Thiên Quân giá ngự, đó là điều hữu phước cho giống Tần. Tệ quốc thần dân quá ít ỏi, nếu đương đầu với hai khối chẳng khác trứng chọi vào đá, vì lẽ ấy nên phải đứng trung lập.

Xin gởi gấm nội diệt và cả thần dân cho Thiên Tôn.

THĂNG.

TÁI CẦU :

TÔN TRUNG SƠN

Chào chư quí vị. Bình thân.

Trái bôm lần lượt sẽ nổ, kẻ trước hưởng, người sau cũng nếm. Vậy mới nể giốngViệt Thường kia mà.

Hộ Pháp đi ngọn đòn chánh trị quá ư khúc triết. Chí Tôn đã trở cờ, Hộ Pháp huơi phải miếng. Đây các chánh trị gia xôn xao vì đó, thứ nhứt là họ đang tìm lối giải quyết, kẻ được tin sang tức tối và bực mình hơn hết là kẻ nào bị lật tẩy chủ mưu.

Nói thật, họ la lối rùm ben chớ không giải quyết gì được. Họ phải chờ cho Đại Đạo khai đường dẫn lối. Còn về việc khuấy rối Hộ Pháp là sự thường, chẳng có chi đáng kể.

Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm đến.

THĂNG.

TÁI CẦU :

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần tăng mừng các em.

Từ đây nền Đại Đạo thạnh hành. Miễn lễ.

Có vậy mới đúng câu Đạo cứu đời, bằng chẳng vậy, lập Đạo có ích chi đâu ?

Chừng Hộ Pháp xua chốt đầu qua biên, dầu gặp xe pháo cũng chạy tuốt, chừng ấy Bảo Đạo mới ra tài du thuyết.

Bảo Đạo bạch : - Chừng ấy xin Ơn trên giúp sức.

- Khỏi phải bận tâm vì Chí Tôn đã sắp sẵn người rồi, trên lại có các Đấng hộ trì. Cử chỉ anh hùng của Hộ Pháp không ai chối cãi được. Ai đời kẻ thù lại làm thân, rồi đây Đạo sử cũng như Quốc sử sẽ ghi hành động phi thường ấy. Đánh trận không cần binh mà thâu thành đoạt lũy mới là thế gian hy hữu.

Mừng ! Mừng cho nền Đạo và các em đó.

THĂNG.