110.- Ngọc Hoàng Thượng Đế
ID027367 - Chương : 110.- Ngọc Hoàng Thượng Đế 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

110.- Ngọc Hoàng Thượng Đế

110. Báo Ân Đường Kim Biên, ngày 15-8-Bính Thân (dl 19-9-1956), Tý thời.
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào mấy em.

Hộ Pháp, có Chí Tôn và Đức Lý Đại Tiên đến.

Em cho mấy em đến hầu đàn đặng chung hưởng hồng ân của Người.

THĂNG.

(Có Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo nam nữ hầu đàn)

TÁI CẦU :

THẦY

Các con,

Thầy ban ơn cho các con. Các con ngồi kiết tường. Thầy đến cốt để chuyện vãn cùng Hộ Pháp trong nhiều việc nó muốn hỏi Thầy.

Con Tắc ! Con hôm nay đã lão thành niên trưởng. Con đã thấy rõ rằng Thầy chưa hề thất hứa với con. Thầy chỉ cám cảnh một điều là con đơn cô thế mỏng khi các anh con đã lần lượt về cùng Thầy. Con không nên lầm tưởng như thế, vì chúng nó không buổi nào không gần bên con. Chúng nó càng xem cơ nghiệp của Đạo đồ sộ chừng nào thì càng tấm tắc khen con và mang ơn nặng của con, nhứt là Trang, Thơ, Tương ân hận, Thầy rất nên tội nghiệp.

Thầy thấy chúng nó hổ thẹn phận mình không trọn Đạo. Kỳ hội Ngọc Hư vừa qua, nhiều đứa tình nguyện tái kiếp, nhưng Thầy chưa quyết định.

Thầy càng thấy Đạo bành trướng lớn chừng nào mà dòm lại thân phận của đám nhỏ Hiệp Thiên Đài càng thêm lo lắng tương lai của chúng nó, dầu rằng Thầy đã hiểu rõ mạng căn kiếp số của mỗi đứa mang thi hài xác tục mê muội thế tình, chưa phân biệt trọng khinh kiếp sống. Chúng biết đâu hình phạt thiêng liêng nghiêm khắc, e phẩm vị Thầy ban cho sẽ thành bánh vẽ. Thầy đau đớn thấy Ngọc Hư Cung đã nhứt định chuyển pháp.

- Tắc !

- Dạ.

- Thầy cậy con một điều là thoảng như Thiên thơ biến chuyển cắt ngôi vị của chúng nó thì con tiếp tay cùng Thầy xin ân xá. Con nên cho chúng nó hiểu điều ấy.

Hộ Pháp bạch : - . . . . . . . . . .

- Thảm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THĂNG.

TÁI CẦU:

LÝ THÁI BẠCH

Lão chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Bình thân. Lão cám ơn.

Hộ Pháp hiền hữu, khi nãy Đại Từ Phụ từ giã với một vẻ thê thảm mà chư hiền hữu và chư hiền muội không thể tưởng tượng đặng.

Hộ Pháp hiền hữu đã thấy rõ tà quyền đã xâm nhập vào cửa Đạo đó chưa ? Chẳng phải buổi nầy mà thôi mà nó đã biến hình từ ngày hiền hữu mới bị đồ lưu ra hải ngoại. Chúng dám cả gan mơ vọng rằng : quái tượng ấy có thể còn tồn tại vững bền mãi mãi.

Những hành vi phản Đạo của chúng nó là chính tay của Lão đã thúc giục.

Một là làm cho toàn quốc dân Việt biết đến một phen nữa Gia Tô Giáo quả thật là tai hại nhứt của Việt Nam, như thế đặng thức tỉnh đôi triệu tín đồ trong cửa đạo ấy.

Hai là tẩy trừ quỉ quái tà quyền trong cửa Đạo.

Lão lấy làm vui hứng thấy chí hướng của hiền hữu đương tìm chước tảo thanh, nhưng trong số tội nhơn của Đạo có một phần ít xu thời mưu cầu danh vọng mà phạm Thiên điều.

Hiền hữu lấy lòng công bình, từ bi xét đoán. Từ đây Lão xin hiền hữu một điều là trước khi định tội tình của họ thì cho Lão góp phần xét đoán với.

Hộ Pháp : - Dạ, xin Ngài để tay giúp đỡ tôi.

- Cười . . . Đã xong lũ quỉ xác ma hồn Quân Đội thì với Hội Thánh là việc dễ tính. Cười . . .

Đừng lo ngại, hiền hữu sẽ thành công Đạo Đời một cách mạnh mẽ và vinh diệu.

Hồ hiền đệ rõ chưa ?

THĂNG.

TÁI CẦU :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào mấy em. Cười . . .

Ê, Hộ Pháp, em phải cám ơn Qua vì chính Qua mời Đại Từ Phụ và Đại huynh ta đến cho em đó đa.

Ê, em đừng tưởng tượng rằng một mình em đảm đương phận sự, mà em phải nhớ rằng Qua với Cư hằng ở bên em đó nghe.

Hộ Pháp bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ừ, Hồ hiền đệ, về vụ hội nghị tôn giáo toàn cầu thế nào cũng phải đình đãi lại, bởi cớ là hai nước đề xướng nó ra là Anh và Pháp mà công chuyện con kinh Suez đã biến ra rắc rối cho hai nước ấy hơn hết.

Lại một nỗi, các tôn giáo hội viên phần nhiều là ở Trung Âu và Trung Á hơn hết. Họ đã bị trường hợp Âu Á căng thẳng với nhau, gây khó hành trình của họ, nhứt là Anh toàn nương quyền hành Đạo giáo quốc tế đặng gầy dựng khối thứ ba trên nền tảng đạo giáo.

Hai em còn nhiều dịp đem chuông nhà ta đánh nơi quốc tế, chẳng nên lo ngại chi lắm. Hai em cứ giả vờ như không biết điều ấy rồi cứ gởi quyết nghị cho họ. Luôn dịp mời Đại Hội Long Hoa như Hộ Pháp đã định là hay khéo hơn hết.

Ê, thường phò loan cho người ta đến chơi với.

Au revoir.

THĂNG.