3.- Cao Thượng Phẩm.
ID027379 - Chương : 3.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3. Đàn tại nhà Bảo Sanh Quân, đêm 19-2-Đinh Dậu (dl 20-3-1957).
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

CAO THƯỢNG PHẨM

Mừng mấy em Hiệp Thiên.

Cười . . . Bần đạo cũng có hội với mấy em lúc nãy và mấy em nên đinh ninh rằng chuyện chi về Đạo cũng có Bần đạo góp tinh thần vào với mấy em.

Bần đạo khuyên mấy em gặp cơ thuận tiện nên ra sức chống vững nền Đạo mà một nhóm người trong Đạo đã cố làm cho lung lạc.

Mấy em cẩn thận là tốt lắm, đó cũng là ý của Bần đạo. Ngày giờ không xa đâu, nên sửa soạn.

Điều cần là Bần đạo phải dặn mấy em năng bước Đạo cho hoàn toàn ở trong mặt Đạo, thì danh nghĩa nhiệm vụ Hiệp Thiên mới toàn vẹn. Bần đạo sẵn sàng giúp mấy em.

Có Đạo cao tức phải có khảo nặng. Người đã sa ngã vì khảo đảo đã đành buông trôi cả công linh, đối với thiêng liêng không còn ân hận gì nữa. Đó là do nơi tâm mà thôi, mấy em nên để ý.

Bần đạo trông mong mấy em cứu vớt danh thể của Đạo. Anh Thượng Trung Nhựt và Cửu Nương Diêu Trì Cung cũng để tin cậy nơi mấy em.

Bần đạo chào mấy bạn.

THĂNG.