4.- Thượng Trung Nhựt.
ID027380 - Chương : 4.- Thượng Trung Nhựt. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

4.- Thượng Trung Nhựt.

4. Đàn tại nhà Bảo Sanh Quân, đêm 7-3-Đinh Dậu (dl 6-4-1957).
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Mừng mấy em Hiệp Thiên.

Cười . . . Thượng Phẩm nhường cho qua đến để thăm mấy em và cũng đã đồng ý với mấy em về quyết định của mấy em trong buổi hội.

Riêng Qua thì Qua dặn mấy em, bước đường tuy thuận tiện nhưng không phải quá dễ dàng đâu. Nên dè dặt cẩn thận lắm mới được.

Chớ nên tin ai ở phe đối lập trong Đạo mà phải đề phòng chặt chẽ.

Nhiệm vụ mấy em khó hơn là buổi lập Đạo ban sơ, nhưng Qua sẽ giúp mấy em tới cùng, cần nhứt là nên giữ thái độ nào cho nhà cầm quyền kiêng nể mình và trong đó giữ được trong sạch là đứng đầu.

Tuy vậy, với tâm chí mấy em và sự đồng tâm của toàn thể Hiệp Thiên Đài, mấy em sẽ lướt cả khó khăn và cứu nguy cho Đạo.

Qua mừng trước cho mấy em.

Qua chào.

THĂNG.