10.- Thượng Trung Nhựt.
ID027386 - Chương : 10.- Thượng Trung Nhựt. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

10.- Thượng Trung Nhựt.

10. Giáo Tông Đường, 29-9-Đinh Dậu (dl 20-11-1957), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Mừng mấy em Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ, mấy em nhỏ. Bình thân.

Qua mừng cho Đạo đã tiến được vài bước về mặt tinh thần, nhưng mấy em Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải gắng công nhiều hơn nữa để đào tạo nhơn tài trong cửa Đạo thì sau nầy mới có những người xứng đáng kế chí mấy em mà dìu dắt bước Đạo tới chỗ mầu nhiệm cao xa, độ rỗi bao nhiêu nguyên nhân nơi sông mê biển khổ.

Đức Chí Tôn đã dạy, dầu một vị Cổ Phật xuống phàm mà không tu thì cũng phải bị đọa như thường. Hại thay, hết lớp Thập nhị Thời Quân và ba vị Chưởng quản ba Chi thì ai đảm đương dìu dắt nhơn sanh, mà hiện giờ chưa thấy bực nhơn tài có thể trông cậy được.

Vì đó mà trách nhậm của mấy em Hiệp Thiên Đài nặng nhọc là phải nên nôn nóng đào tạo Chức sắc đủ tài đức để lần hồi giao trách nhậm hành chánh.

Qua buồn là một phần trong Thập nhị Thời Quân dường như không nhìn nhận phẩm vị thiêng liêng của họ vàQua sợ sẽ cósựkhông hay cho họ.

Mấy em Cửu Trùng nam nữ,

Qua khuyên mấy em nên tận tâm vì nhơn sanh. Mấy chục năm qua dường như nhơn sanh bị bỏ trôi. Ngày giờ nhặt thúc, bước Đạo đã trễ quá rồi. Đường xa gánh nặng, nếu mấy em không lo thì ai lo cho.

Qua yêu cầu đừng để cho Đức Chí Tôn buồn lòng và Lý Đại Tiên phẫn nộ. Công nghiệp của mấy em không mất phần đâu.

Đời vật chất đối với Đạo như đá sỏi sánh với ngọc châu, có cái trọng chạy theo cái khinh. Qua tưởng không ai chịu làm như vậy.

Mấy em Hiệp Thiên,

Về việc cầu phong Sĩ Tải thì Đức Lý Đại Tiên dạy nâng loan tại Đền Thánh qua ngày rằm tháng mười vì Ngài sẽ có lời giáo huấn hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

Em Thuần Đức và mấy em xướng họa thi Hạnh Đường vui quá há ! Em đọc lại bài em xướng cho Qua thưởng thức. Cười . . .

Ông Bảo Pháp ngâm thi . . . . . . . . . . . .

Lý thú quá, lời lẽ giản dị mà hay, sẵn đây Qua họa vận hạng chót cho vui :

HỌA :
Học vấn từ đây Đạo mở đường,
Luyện trau Chức sắc kỷ hòa cương.
Quyền đời hóa chúng còn phô đức,
Cửa Thánh độ người há kém phương.
Giáo lý dồi dào nung khách trí,
Nho phong nhuần gội vững can trường.
Lập công đem đổi nên Thiên vị,
Đèn sách bền theo nhọc chớ màng.

Ngâm. Cười . . .

Mấy em choán hết tứ, Qua làm lếu láo cho vui.

Qua chào chung.

THĂNG.

(Thuần Đức là bút hiệu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu).