16.- Cao Thượng Phẩm.
ID027392 - Chương : 16.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

16.- Cao Thượng Phẩm.

16. Văn Phòng Trung Tông Đạo, 3-9-M.Tuất (dl 15-10-1958), 20 giờ.
(Ngài Bảo Văn Pháp Quân đau nặng, sắp qui liễu)

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào Cô Tư và tất cả mấy em nam nữ,

Anh ba an tâm, có em ủng hộ mọi việc, cầu nguyện Thầy và Phật Mẫu. Nên tịnh tâm tưởng Chí Tôn là đủ. Mạnh hay không là lẽ thường. Nên hiểu mất như còn, mà còn như mất là đủ.

Vậy Cô Tư gắng cùng cầu nguyện hộ giúp, có Cửu Nương bên anh ba luôn, mong chờ nơi thì giờ đã dĩ định.

THĂNG.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào anh ba Mỹ Ngọc, Đại tỷ và chư hiền huynh hiền tỷ. Anh Huệ Chương và em Khánh.

Gắng lo cho anh Mỹ Ngọc châu đáo, xin anh Mỹ Ngọc yên tâm, chớ xao động tinh thần.

THĂNG.

THẤT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào anh ba Mỹ Ngọc, Đại tỷ, chư hiền huynh hiền tỷ. Anh Mỹ Ngọc, có em bên cạnh anh luôn, anh yên tâm.

THĂNG.

LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

LỤC NƯƠNG cũng có tại đây để hộ trì anh Mỹ Ngọc nữa. Anh Mỹ Ngọc nên an tâm và vui. Hiền huynh hiền tỷ tịnh tâm cầu nguyện Chí Tôn ban ân lành cho tất cả nơi đây. Chào chung.

THĂNG.