19.- Cao Thượng Phẩm.
ID027395 - Chương : 19.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

19.- Cao Thượng Phẩm.

19. Giáo Tông Đường, 13-12-Mậu Tuất (dl 21-2-1959), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Tả Phan Quân và hai vị Sĩ Tải.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào nhị vị Thượng Sanh, Tiếp Pháp và chung cả mấy em.

Bần đạo nhìn thấy nền Đạo không được hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp sức chung lo tô điểm nên rất chậm tiến triển trên đường phổ độ, không đem lại một kết quả theo ý muốn của Đại Từ Phụ.

Hiệp Thiên chưa nhứt trí đồng tình, Cửu Trùng cứ lánh trách nhậm và hay chiều theo lẽ tư thiếu nét công tâm, vì đó nền Đạo như người bịnh lâu năm mà gặp thầy quá hờ hẫng quá bê trễ, bịnh làm sao chóng khỏi.

Một con én không làm được mùa Xuân, một cây không nên rừng, tất nhiên đại nghiệp của Đạo phải chịu ảnh hưởng của sự bất hiệp tâm mà đứng dừng lại.

Nếu kể danh và quyền thì trong Đạo nào có danh và quyền gì ?

Đạo chỉ có danh là biết thương người; quyền là phục vụ, sau mới được cái danh quyền bất diệt của Chí Tôn ban cho nơi thiêng liêng.

Nếu hiểu danh, quyền, lợi lộc theo tục sự thì đó là tìm con đường tội tình.

Vậy Bần đạo khuyên nên lưu tâm.

Ngoài ra phải phân biệt tiểu tiết và đại sự.

Để hỏng đại sự là bất trí, giữ danh cá nhân để thất danh Đạo là thấp hơn thường tình.

Người có nhiệm vụ phải lấy công tâm mà liệu nhận.

Hôm nay, Bần đạo để mấy lời khuyên, sau tiếp chuyện.

Bần đạo chào.

THĂNG.