67.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027443 - Chương : 67.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

67.- Bát Nương Diêu Trì Cung

67. Giáo Tông Đường, 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972).
Phò loan: Chưởng Ấn Nguyễn Văn Hợi - Cải Trạng Kiết.
Hầu đàn: Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên.

BÁT NƯƠNG

Em chào hiền huynh Bảo Đạo, chư Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, cùng các em nam nữ.

Nơi Diêu Trì Cung rộn rịp đón Hương Lự Nương Nương.

Em được lịnh đến đây, có sự thông cảm của Đức Quyền Giáo Tông để trao bốn câu thài hầu Lễ Viện hành lễ cho Nữ Đầu Sư Hương Lự :

HƯƠNG thơm ngào ngạt Đạo Kỳ Ba,
LỰ tỉnh hồng quần Thánh đức ca.
NƯƠNG bóng từ bi dìu chủng tộc.
NƯƠNG cơ thoát tục thức con nhà.

Cười . . Hiền huynh Bảo Đạo nhắn lời, em kính thăm đại huynh Hiến Pháp.

Xin kiếu, đợi kỳ sau sẽ đàm đạo nhiều hơn.

THĂNG.


Bà Nữ Đầu Sư Hàm phong Hồ Hương Lự là thân mẫu của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, đăng Tiên ngày 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972) tại Nữ Đầu Sư Đường, hưởng thọ 95 tuổi.