10. Giới, đường tới thiên đàng ?
ID027467 - Chương : 10. Giới, đường tới thiên đàng ? 🖶 Print this Chương
Phần : II. Vì sao phải giữ ngũ giới và tứ đại điều qui.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

10. Giới, đường tới thiên đàng ?

Đúng vậy! chúng ta tin tưởng điều đó vì các vị giáo chủ của các tôn giáo lớn đều khuyên dạy về giới. Giới là nền tảng căn bản để người tín đồ biết làm lành, lánh dữ.

Vui nhận trả quả cũ và không tạo nghiệp mới. Đó là điều kiện thiết yếu để được giải thoát khỏi luật Luân-hồi, luật Nhân-quả của Thiên điều. Muốn tiến xa trên con đường tâm linh, phải giữ giới; giống như muốn xây nhà cao tầng, phải lo đấp nền cho vững chắc.

Đức Phật Thích Ca đã dạy ngài A Nan: khi Phật còn tại thế, thì kính Phật làm Thầy. Khi Phật tịch diệt, thì lấy GIỚI làm Thầy. Thiên Chúa cũng ban cho Thánh Moise mười điều răn để dạy cho dân chúng từ thế kỷ 13 trước công nguyên.

Đối với người muốn tu thì bốn giới đầu giữ không khó. Nhưng giới thứ năm về LỜI NÓI thì dễ sai phạm. Chẳng những “không nói láo, không nói thêu dệt thêm bớt, không nói đâm thọc, không nói lời độc ác” mà còn phải thiện ngôn, gìn giữ ý nghiệp.

Vọng ngữ là ma chướng trên đường tu. Có người thấy ai, thấy việc gì cũng phê phán! Có thể mục đích chỉ muốn khoe khoang cái hay, cái giỏi của mình; nhưng cũng có thể vì tánh ganh tị còn ẩn trong lòng khi thấy ai tài, ai giàu, ai đẹp, ai chức lớn hơn mình. Ma, Phật đều ở trong tâm ta, hãy để cho tâm Phật phát triển lấn át tâm Ma. Đức Chí Tôn đã dạy:

Nho nhã con tua tập tánh tình,
Ở đời đừng tưởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.