24. Có qui đinh số ngày phải ăn chay trong tháng ?
ID027482 - Chương : 24. Có qui đinh số ngày phải ăn chay trong tháng ? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Tìm hiểu về Ngũ giới cấm và Tứ đại điều qui.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc