94. Khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình không ?
ID027564 - Chương : 94. Khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình không ? 🖶 Print this Chương
Phần : V. Phụ lục: Hành trình về phương Đông.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

94. Có cách nào khiến chúng tôi cũng khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình không ?

Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm thức, trước khi mở tâm phải tinh luyện các thể đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể thì đừng nói đến khai mở bất cứ một giác quan nào.

Ta phải Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính, trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng tạo hữu hiệu, khi ta suy tư, tưởng tượng, ta vô tình xây dựng thể trí, nếu ta chỉ suy tư những điều tốt lành, cao thượng thì ta đã luyện trí rồi.

Sau thể trí là thể vía, thể này chỉ luyện bằng cách ham muốn chân chính, hãy ham mê các điều cao thượng thì tự khắc thể vía sẽ phát triển. Tư tưởng cao thượng và ham muốn chân chính là những điều trừu tượng, làm sao có thể làm được ?

Đa số mọi người quan niệm như thế nên chẳng khi nào tiến bộ được, con người muốn quyền năng, giải thoát nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, một tha lực ngoại giới, chứ không tự tin rằng mình có khả năng làm những việc đó, thật ra, tôn giáo nào cũng dạy những điều cao đẹp, chúng ta chỉ cần áp dụng những lời dạy này.