17. Mừng khoa Bí-Pháp
ID027589 - Chương : 17. Mừng khoa Bí-Pháp 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

17. Mừng khoa Bí-Pháp

17. Đêm Cúng Tất Niên 21 tháng chạp năm Tân-Mão (dl. 17-1-52).
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Tiếp,Tỹ, Hợi, Đúng, Hưởng, Thư-Ký Minh.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đại hỷ! Mấy em tổ-chức coi long trọng quá. Khá thủ lễ, có các đấng đến chung vui. Bần Đạo mừng thấy khoa Bí-Pháp nầy mấy em đã lãnh hội được chút ít, đó là sở vọng của Bần Đạo. Có vậy, mấy em mấy xứng vị trong cửa Hiệp-Thiên chớ.

Chung niên Bần Đạo để lại cho mấy em một bài thi:

Cửa tục Động-đào để nét Tiên,
Khai Thần định trí hiệp đưa thuyền.
Cầu Ngân hẵn được khi mời khách,
Kinh Ngọc ắt nên lúc chọn duyên.
Mở nét huỳnh-cân tua sửa thế,
Đóng đường âm-khí sắp trao nguyền.
Chúc qua năm mới thêm phần huệ,
Học thấu cơ mầu đến đãnh Tiên.

Bần Đạo sẽ đem các sự học vấn của mấy em ra Đại-Hội Thiên-Triều đặng cầu xin thêm ân-huệ cho mấy em.