A. Cúng Đại Đàn tại Thánh Thất
ID027666 - Tiết : A. Cúng Đại Đàn tại Thánh Thất 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Thờ Cúng
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

A. Cúng Đại Đàn tại Thánh Thất

Tân Luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ điều thứ 19:

Buộc mỗi tín đồ phải đến Thánh Thất tham dự các đàn cúng vào ngày mồng một và rằm mỗi tháng âm lịch và sau đó nghe giảng đạo. Trường hợp bận việc riêng bất khả kháng thì được chế giảm.

Để kiểm soát sự siêng năng chầu lễ Đức Chí Tôn của tín đồ, Hội Thánh đã cho áp dụng thể thức chứng sổ lưu niệm mỗi lần dự lễ. Có hai hình thức cúng đàn: Đại đàn và Tiểu đàn.

Nghi tiết cúng Đại đàn tại các Thánh Thất được tóm lược như sau:

- Đến giờ cúng Lễ vụ đánh ba hiệp trống, mỗi hiệp 12 hồi, mỗi hồi 12 tiếng. Giờ cúng được ấn định vào thời Tý (00 giờ) hoặc thời ngọ (12 giờ trưa). Trước khi đánh trống phải đọc câu chú kệ trống ( )

- Xong đến 3 hiệp chuông cũng y như đánh trống ( )

- Khi chuông đổ được hai hiệp, chức sắc, chức việc và tín đồ xếp thành hàng đi vào Thánh Thất, hai tay bắt ấn tý ( ) theo thứ tự nam tả nữ hữu (nhìn từ trong ra ngoài), phẩm lớn trước, phẩm nhỏ sau. Tất cả đứng dọc theo hai bên mặt quay vào nhau.

- Chuông dứt, Lễ vụ khắc ba tiếng chuông báo hiệu nhập đàn, tất cả đều xá một xá, xong bước vào giữa chánh điện, mắt nhìn về phía Thiên Nhãn.

- Nhạc Tấu Huân Thiên: Ban nhạc trỗi bản hòa tấu rất đặc biệt kéo dài khoảng nửa giờ. Mọi người đều đứng yên tại vị trí của mình, cố gắng giữ tâm hồn cho yên tịnh.

- Niệm Thánh: dứt phần nhạc, nghe theo tiếng chuông của Lễ vụ, tất cả đều xá ba xá, quì xuống đưa tay lên trán niệm “Nam Mô Phật”, đưa qua bên trái niệm “Nam Mô Pháp”, đưa qua bên phải niệm “Nam Mô Tăng”, để tay giữa ngực niệm:

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
Nam Mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần”.

Mỗi câu niệm phải cúi đầu kỉnh lễ.

- Đọc kinh: niệm Thánh xong, đồng nhi bắt đầu đọc các bài kinh sau đây:

Niệm Hương:

“Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp...”

Khi dứt lạy 12 lạy, nghĩa là ba lần cúi xuống, mỗi lần bốn gật (vì mỗi gật tượng trưng cho một lạy), mỗi lần gật đầu đều niệm chú Chí Tôn: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Chú ý: Khi cúi xuống lạy, hai bàn tay xòe ra úp sát mặt đất, giữ cho hai ngón cái chéo nhau. Khi ngẩng đầu lên thì bắt ấn tý lại như cũ.

Khai Kinh:

“Biển trần khổ vơi vơi trời nước...”

Khi dứt cúi đầu chớ không lạy.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:

“Đại La Thiên Đế...”

Khi dứt lạy 12 lạy như trên, niệm chú Chí Tôn.

Phật Giáo Tâm Kinh:

“Hỗn độn Tôn Sư...”

Lạy 9 lạy, nghĩa là 3 lần cúi xuống mỗi lần 3 gật. Niệm chú lạy mỗi gật “Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Tiên Giáo Tâm Kinh:

“Tiên Thiên khí hoá...”

Lạy 9 lạy như trên. Niêm chú: “Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn”.

Thánh Giáo Tâm Kinh:

“Quế hương nội điện...”

Lạy 9 lạy. Niệm chú “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn”.

Dâng Tam Bửu:

Đồng Nhi đọc các bài thài sau đây:

. Dâng Hoa: “Từ bi giá ngự rạng môn Thiền...”

. Dâng rượu: “Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh...”

. Dâng Trà: “Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương...”

Dứt mỗi bài thài lạy 4 lạy, nghĩa là chỉ có một lần cúi xuống, 4 gật.

Lời cầu nguyện khi dâng Tam Bửu như sau:

. Khi dâng hoa: cúi đầu xuống cầu nguyện Chí Tôn như sau:

“Con xin dâng mảnh hình hài của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.

. Khi dâng rượu:

“Con xin dâng cả trí thức tinh thần của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.

. Khi dâng trà:

“Con xin dâng cả linh hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.

Và cầu nguyện luôn câu sau đây:

“Cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con, Thầy đào tạo đó là của Thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của Thầy định.

Dâng Sớ:

Sau khi đọc sớ và đốt sớ xong, lạy 12 lạy, niệm chú Chí Tôn.

Đọc bài kinh Ngũ Nguyện:

Nam Mô:
Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai,
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh.
Tam nguyện xá tội đệ tử.
Tứ nguyện thiên hạ thái bình,
Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.

Niệm chú Chí Tôn.

Phần nghi lễ cúng tế xong, tất cả đứng dậy xá ba xá, quay ra sau lưng (nhớ quay đồng lượt phía bên vai trái) xá bàn Hộ Pháp một xá (sau Đức Hộ Pháp có chữ "KHÍ") lui về hai bên đàn nội, nam tả nữ hữu (nhìn từ trong ra ngoài).

Phần thuyết đạo của chức sắc (nếu có)

Bãi Đàn:

Lễ vụ đến dọng chuông bãi đàn và kệ các câu chú như sau :

. Đàn tràng viên mãn chức sắc quy nguyên vĩnh mộc từ ân phong điều võ thuận.
(đánh một tiếng Đại hồng chung)

. Thiên phong hãi chúng quốc thới dân an hồi hướng đàn trường tận thâu pháp giái.
(đánh một tiếng Đại hồng chung)

. Án dà ra đế dạ ta bà ha
(đánh một tiếng Đại hồng chung)

Tất cả nghiêm trang xá đàn, đoạn theo thứ tự ra về. (Người đứng phía trong ra trước, ngoài ra sau, y như trật tự khi vào Thánh Thất).