F. Thờ cúng tại tư gia
ID027671 - Tiết : F. Thờ cúng tại tư gia 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Thờ Cúng
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

F. Thờ cúng tại tư gia

Độc giả nên xem những quyển sách sau đây:

1. Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Hội Thánh xuất bản)
2. Thiên bàn thờ tại tư gia (Giáo Hữu Thượng Lý Thanh)
3. Ý nghĩa thờ Thiên Nhãn (Hiền Tài Nguyễn Kim Anh)