3. Bản chất của Linh Hồn
ID027759 - Chương : 3. Bản chất của Linh Hồn 🖶 Print this Chương
Phần : I. Quan Niệm về Linh Hồn theo Triết Học và Khoa Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

3. Bản chất của Linh Hồn

- Bản chất (nature) của linh hồn là ánh sáng (light), tình thương (love) và cảm thông (understanding).

- Linh hồn chỉ là tên gọi chung vì nó ở dưới ba trạng thái (aspect):

. Sinh hồn (Animal soul)
. Nhân hồn (Human soul)
. Hồn Thiêng, Linh (Spiritual soul).

- Linh hồn là thực thể biết nhận thức, được tạo ra qua sự phối hợp của CHA-TINH THẦN và MẸ-VẬT CHẤT.

Đó là cái mà trong giới thực vật, thí dụ, tạo ra sự đáp ứng với tia nắng và trổ nụ.

Đó là cái mà trong giới động vật, khiến con chó biết săn mồi, theo đuổi sự sống bản năng và yêu thương chủ nó.

Đối với con người, đó là cái giúp con người vừa là chủ thể tri giác (perceiver), vừa là diễn viên (actor), vừa là kẻ đứng ngoài cuộc (onlooker).

Điều này cho phép con người khám phá ra rằng, linh hồn của mình có ba phần:

. Một phần đáp ứng với sinh hồn (THÚ),
. Một phần hướng về hồn thiêng (PHẬT) của mình,
. Một phần ở giữa bị lôi kéo, là nhân hồn (NGƯỜI), chính sự kiện này lôi cuốn con người con người vào sự dằn vật của nội tâm.