6. Quan niệm Linh Hồn theo Khổng Giáo?
ID027766 - Chương : 6. Quan niệm Linh Hồn theo Khổng Giáo? 🖶 Print this Chương
Phần : II. Quan niệm Linh Hồn theo các tôn giáo
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

6. Quan niệm Linh Hồn theo Khổng Giáo?

Kinh Xuân Thu, theo Đổng Trọng Thư, đưa ra hai ý niệm triết lý và đạo giáo sau đây:

. Trời Người có quan hệ mật thiết với nhau,
. Con người đúng với danh nghĩa của nó, phải toàn thiện, hoàn hảo như Trời.

Đổng Trọng Thư cho rằng sách Xuân Thu cốt là để xiển minh cái quan niệm THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ, nghĩa là Trời và Người có quan hệ mật thiết với nhau, Trời là Tổ của vạn vật, là tổ của Con Người. (Xem Trần Trọng Kim, Nho giáo, quyển II, tr. 35).

Tức là, trong con người đã sẵn có Thiên Chân, Thiên tính, và đã sẵn có mầm mộng hoàn thiện, con người có bổn phận làm triển dương mầm mộng hoàn thiện ấy, cho tới tinh vi cao đại.

Chính trị có bổn phận hướng dẫn, giáo hoá dân, thành toàn sứ mệnh cao cả ấy, Trung Dung cho rằng bản tính con người là Thiên tính.

Nói nôm na bản tính con người và bản tính Trời là một, tức là sau những bộ mặt nạ hoá trang mà sân khấu đời đã bắt ta mang, sau những lớp bùn đất thời gian, ngoại cảnh của những con nguời đang luân lạc trong chốn hồng trần, còn có bộ mặt vô cùng xinh đẹp của con người thật sự ẩn khuất ở bên trong, bộ mặt đó, người Á Đông thường gọi là Bản Lai Diện Mục.

Muốn theo đạo Trời, muốn theo Thiên lý, con người chỉ cần lắng nghe tiếng gọi của lương tâm:

· Một là trời chẳng hề xa con người.
· Hai là con đường dẫn người tới Trời đã có sẵn ngay trong tâm hồn mỗi một người.