10. Phàm thể hay thể vật lý là gì?
ID027771 - Chương : 10. Phàm thể hay thể vật lý là gì? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

10. Phàm thể hay thể vật lý là gì?

Thuật ngữ thể vật lý (physical body) bao gồm cả hai nguyên khí thấp của con người, bởi vì cả hai đều gồm có chất vật lý, được tạo thành trong thời kỳ một kiếp sống trên cõi vật lý.

Cả hai đều bị con người vứt bỏ vào lúc chết để rồi cùng nhau tan rã trên cõi vật lý khi con người chuyển sang cõi trung giới. Chúng đều thuộc về cõi vật lý do cấu tạo vật liệu của cõi này và không thể thoát ra khỏi nó.

Tâm thức hoạt động bên trong chúng bị hạn chế trong sự gò bó của cõi vật lý và phải tuân theo những định luật thông thường về không gian và thời gian.

Xét theo vật liệu cấu tạo nên chúng thì ta có thể phân biệt chúng ra thành xác phàm (the gross body) và thể phách (the etheric double).

Thể phách là bản sao chính xác từng hạt một của thể hữu hình và là môi trường thông qua đó có tác dụng mọi dòng điện và dòng sinh khí mà hoạt động của xác phàm tùy thuộc vào đó.

Nó được gọi là “thể phách” vì nó được cấu tạo bằng “chất dĩ thái” (ether); nó được gọi là “nhị trùng thể” (double) vì nó là bản sao chính xác của xác phàm, có thể nói là cái bóng của xác phàm.

Vật chất của cõi trần được chia ra bảy lớp là:

. Chất đặc
. Chất lỏng
. Chất khí
. Chất dĩ thái.

Chất dĩ thái có bốn tình huống phân biệt với nhau.

Đây là bảy trạng thái của vật chất thuộc cõi trần, và bất cứ bộ phận nào thuộc vật chất đó cũng đều có thể chuyển thành bất kỳ một trong các trạng thái này.

Thể vật lý của con người bao gồm vật chất ở bảy trạng thái này:

. Xác phàm gồm vật chất ở thể đặc, thể lỏng và thể khí.
. Thể phách bao gồm bốn lớp chất dĩ thái mà ta lần lượt biết tên là Dĩ thái I, Dĩ thái II, Dĩ thái III và Dĩ thái IV.