13. Tìm hiểu về thế Phách (Thể Sinh Lực) theo Huyền Bí Học?
ID027781 - Chương : 13. Tìm hiểu về thế Phách (Thể Sinh Lực) theo Huyền Bí Học? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

13. Tìm hiểu về thế Phách (Thể Sinh Lực) theo Huyền Bí Học?

Khoa học gia cho rằng ngoài ba trạng thái quen thuộc của vật chất, còn một trạng thái thứ tư gọi là ether. Người có thông nhãn quan sát thấy nó là cầu nối liền giữa cơ thể vật chất và tâm thức thuộc trạng thái này.

Cầu nối ấy ta gọi là thể sinh lực (vital body) hay thể phách (etheric body).

Thể sinh lực bao quanh và thấu nhập vào trọn cơ cấu thể xác (tự nó thì thể phách là một thể riêng biệt lớn hơn, bao quanh bên ngoài thể xác). Thể xác giống như một nhân gồm chất liệu đậm đặc hơn nằm bên trong khối ether.

So với thể xác gồm những cơ quan và bộ phận có hình dạng, giới hạn rõ rệt; thể phách lại có những luồng năng lực tuôn chảy không ngừng. Bởi thể sinh lực lồng vào và thấu nhập thể xác, ta có thể ví cơ cấu tổng hợp này với bộ máy có dòng điện chạy qua làm máy hoạt động.

Chuyện khác biệt giữa bộ máy và cơ cấu hai thể phách - xác là có vẻ như thể sinh lực có trước rồi thể xác đậm đặc dần vào bên trong thể sinh lực, và tùy thuộc vào thể này để tồn tại.

Sự tùy thuộc này thấy rõ khi ta ngủ ban tối, thể phách rút ra khỏi thể xác và thể xác bất động; nó chỉ linh hoạt trở lại khi thể phách quay về nhập vào thể xác lúc ta ngủ đủ; thí dụ khác là khi giải phẫu dùng thuốc mê, thể phách tạm thời bị đẩy ra khỏi thể xác và con người mất tri thức một thời gian.

Sự hiện diện của màng lưới ether khiến cho thể xác có sự sống, và cái chết xẩy ra khi màng lưới rút về; do vậy màng lưới còn có tên là thể sinh lực.

Trên thực tế thể phách chỉ là năng lực, nó gồm vô số những dòng năng lực mỏng manh, hòa hợp với các thể khác, những dòng năng lực này tác động lên thể xác và tới phiên nó khiến thể xác có sinh hoạt.

Thể sinh lực tạm thời rút ra khỏi thể xác khi có chụp thuốc mê, mất tri thức, sự trao đổi bình thường giữa thể xác và thể sinh lực ngưng lại trong một khoảng thời gian cho đến khi có tri thức trở lại.

Trong lúc đó thể xác giữ được sự sống nhờ đường nối giữa hai thể gọi là sợi dây bạc (the silver cord), với luồng sinh lực vẫn còn chẩy trong đó nhưng với lượng giảm đi rất nhiều so với bình thường, tựa như dòng nước nhỏ trong ống nước bị nghẹt, cái chết xẩy ra khi sợi dây kết nối bị đứt lìa hoàn toàn.

Giống như thể xác có dòng máu mang chất bổ dưỡng đến tế bào để nuôi cơ thể và tín hiệu điện từ tế bào thần kinh truyền đi điều khiển cử động hay ghi nhận cảm giác; năng lực trong thể phách cũng có hai loại:

- Năng lực nuôi dưỡng được kinh sách Ấn gọi là PRANA; Phách đem sanh lực phân phát khắp thân-thể.
- Năng lực thứ hai gồm hai phần là cử động - cảm giác và hoạt động siêu hình.

Phách làm một cái cầu ở chính giữa cái xác và cái vía; nó truyền qua cái vía những sự tiếp xúc của giác quan xác thịt và đem xuống cái óc xác thịt và bộ thần kinh mạng lịnh của tâm hồn và sự hiểu biết của mấy cảnh trên.

Tóm lai, cái Phách là bộ máy để phát sanh lực, không có nó, con người sẽ chết, cái xác sẽ rã ra các nguyên tử. Bởi nó có hình dáng giống xác thịt và làm bằng chất tinh-khí (dĩ-thái: éther), nên người ta còn gọi nó là double éthérique.

Cái phách tùy theo xác thịt mà biến đổi thể chất, nếu xác thịt tinh tấn, nhẹ nhàng thì nó cũng tinh tấn nhẹ nhàng, còn xác thị ô trược, nặng nề thì nó cũng hóa ra ô trược nặng nề.

Thể phách chỉ bao gồm các chất dĩ thái thuộc cõi hồng trần thôi và nếu nó có xuất ra khỏi xác phàm thì nó cũng không thể rời được cõi trần và không thể rời xa đối thể thô trược của nó; hơn nữa nó được kiến tạo theo cái khuôn mà các Đấng Nghiệp Quả Tinh Quân đã áp đặt và phải chờ cho Chơn ngã cùng với xác phàm được kiến tạo trong cái khuôn đó.

Ta nên lưu ý rằng thể phách đặc biệt mẫn cảm với các thành phần cấu tạo dễ bay hơi của rượu, vì thế các tôn giáo thường cấm uống rượu, nhất là các rượu mạnh.