18. Chơn Ngã là gì?
ID027786 - Chương : 18. Chơn Ngã là gì? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

18. Chơn Ngã là gì?

Con người có ba Ngôi như cha mình là Ðức Thượng Ðế.

- Ngôi thứ Nhất là MONAD, tinh thần thuần khiết, Cha trên trời (Father in heaven).

- Ngôi thứ Nhì là EGO, còn gọi là Chơn Nhơn, Chơn Ngã hay Biệt Ngã, Bản Ngã cao siêu. (Individuality, Higher-Self)

- Ngôi thứ Ba là PERSONALITY còn gọi là Phàm Nhơn, Phàm ngã, con người hồng trần. Thường thì Phàm Nhơn ở tại trái tim của xác thân và giống hình ngôi sao chiếu sáng rỡ.