26. Ai được hưởng phép xác, cắt 7 dây oan nghiệt?
ID027798 - Chương : 26. Ai được hưởng phép xác, cắt 7 dây oan nghiệt? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

26. Ai được hưởng phép xác, cắt 7 dây oan nghiệt?

“Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là hưởng được phép xác, cắt hết bảy dây oan-nghiệt. Linh hồn không còn bị ràng buộc với thi hài bởi bảy dây oan nghiệt nữa nên được xuất ra nhẹ nhàng về cõi Thiêng liêng hằng sống.”