27. Vị trí để cắt 7 dây oan nghiệt?
ID027799 - Chương : 27. Vị trí để cắt 7 dây oan nghiệt? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

27. Vị trí để cắt 7 dây oan nghiệt?

Bảy dây từ khí hay thất phách ở vào bảy nơi trên thân thể:

1. Trên đầu Mỏ ác hay nê huờn cung
2. Ngay trán Thượng đình, giữa hai chân mày
3. Dưới xương khu Xương cụt
4. Ngay tim
5. Ngay hông trái Thận
6. Dưới dạ dưới Hạ đình, rún, hạ đơn điền
7. Ngay cổ Trung đình, đầu cuống họng và cuống phổi

Khi người hành pháp đoạn căn, phải định Thần thấy được xác mới cắt đúng vị trí mà bảy lằn khí còn vướng với xác thân. Nghĩa là đi từ phải qua trái giáp vòng quan tài về vị trí giữa như bạn đứng ban đầu.

Đức Hộ Pháp cho biết bảy vị trí Phách ấy trên châu thân con người là biểu tượng của chùm sao Đại-Hùng-Tinh tức là sao bánh lái hướng Bắc Đẩu. Đó là Trời và người đều giống nhau.

Chúng sanh may duyên gặp thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn và Phật Mẫu khai nền Đại Đạo hầu mở cơ tận độ, nên giao cho “Bí tích hành phép Đoạn căn” để giải thoát Chơn thần ra khỏi những sợi dây oan nghiệt đó.