Có lời phán từ Bạch Ngọc Cung:
“Ta truyền lệnh xuống cho Người qua con ta”
Lệnh truyền: “Hãy thương yêu nhau”.

Kính dâng
Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC

Lời Tựa

Con đường Thiêng liêng Hằng sống do Đức Hộ Pháp giảng dạy là một tư liệu quý giá để tìm hiểu về Bí pháp của Đạo Cao Đài. Đây là tài liệu đầu tiên giảng các vấn đề siêu hình, giúp chúng ta hiểu rõ con đường tấn hóa Thiêng liêng của các đẳng linh hồn sau khi rời bỏ thể xác, trở về nguồn cội cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng.

Từ văn nói, các tốc ký viên ghi lại làm thành tác phẩm nên không sao tránh khỏi sự khó đọc, khó hiểu. Mục đích của chúng tôi là giúp độc giả hiểu thấu đáo các lời giảng của Đức Hộ Pháp bằng cách trình bày dưới dạng câu hỏi, vừa mang tính tiêu đề vừa cô đọng các vấn đề mà Đức Ngài đã giảng dạy.

Nội dung hay văn phong đều do Đức Ngài thuyết mà chúng tôi trích nguyên văn theo đúng những gì mà Ban tốc ký Hội thánh ghi lại. Những đoạn chú thích được đánh dấu (*) và được trích từ Kinh sách của Đạo Cao Đài.

Xin tri ân các vị tiền bối đã kịp thời giữ gìn một tài liệu vô giá và xin được thứ lỗi nếu có sơ sót trong quá trình biên soạn.

Hiểu được con đường Thiêng liêng Hằng sống và áp dụng lời dạy của các Đấng vào trong đời sống sẽ giúp chúng ta đi đúng đường để đạt Đạo.

Con đường Thiêng liêng này bắt đầu từ lúc vào Đền Thánh (tượng trưng mượn Thể pháp để nắm được Bí pháp), qua nhiều Cung Điện và đến Cực lạc Thế giới là tạm kết thúc.

Chúng tôi hi vọng tập sách nhỏ có thể giúp quý huynh, đệ, tỷ, muội nắm bắt được tâm ý các lời giảng củc Đức Hộ Pháp, vững bước hướng về con đường Hằng sống.

Đây là tâm nguyện được góp phần nhỏ nhoi của chúng tôi vào đại nghiệp phát triển mối Đạo Cao Đài.

Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc