1. Nét độc đáo của tác phẩm ?
ID027843 - Chương : 1. Nét độc đáo của tác phẩm ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

1. Nét độc đáo của tác phẩm ?

Tác phẩm CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG là quyển tài liệu đầu tiên nêu rõ vấn đề siêu hình về cõi vĩnh hằng và diễn tả điều ấy rốt ráo, tận cùng chân lý.

Tài liệu này được xem là một biểu đồ ghi tường tận sự biến thiên về cá tính cùng trình độ tiến hoá cuả con người qua không gian và thời gian, những triết lý cao siêu này chỉ Đạo Cao Đài mới có.