3. Ai giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng Sống ?
ID027845 - Chương : 3. Ai giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng Sống ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

3. Ai giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống đầu tiên trong Đạo Cao Đài?

Ngài Phạm Công Tắc được Đức Chí Tôn mở Huệ Quang Khiếu, được xuất chơn thần về hội kiến cùng Đức Chí Tôn và học hỏi nơi Đại Từ Phụ nhiều điều bí yếu, bí trọng.

Vì thế, những lời giảng này không phải của người mang tên Phạm Công Tắc mà là của Hộ Pháp.

Hộ Pháp thay lời Đức Chí Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe, quý là ở chổ đó.

(*) Đức Hộ Pháp bắt đầu giảng vào đêm 13.8 Mậu Tý (1948) đến ngày 30.3 Kỷ sửu (1949) <@@@>