5. Thế nào gọi là dục tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng sống?
ID027847 - Chương : 5. Thế nào gọi là dục tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng sống? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

5. Thế nào gọi là dục tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng sống?

Con đường về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền.

Muốn về với Đức Chí Tôn, ta phải đi qua nhiều Cung, nhiều Điện. Ở mỗi Cung, chúng ta gặp một sự lạ. Ở mỗi Điện, chúng ta thấy một huyền vi khác nhau.

Vì phải đi từ Cung này đến Điện nọ nên gọi là dục tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng sống. Về được với Đức Chí Tôn thì không còn hạnh phúc nào bằng. Muôn năm ngàn kiếp mà thiếu tu thì cũng không khi nào về được với Đức Chí Tôn.

Trong cửa Đạo Cao Đài đã dạy tu rồi, đó là phải LẬP CÔNG, LẬP ĐỨC, LẬP NGÔN.