6. Khi thoát xác đều phải qui tụ tại Đền Thánh Tây Ninh ?
ID027848 - Chương : 6. Khi thoát xác đều phải qui tụ tại Đền Thánh Tây Ninh ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

6. Tại sao các chơn hồn nơi thế gian, khi thoát xác đều phải qui tụ tại Đền Thánh Tây Ninh ?

Các chơn hồn khi thoát xác phải đi từ trong Đền Thánh này để đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này mà không vào các Đền Thánh khác ?

Tại vì Đền Thánh này tỉ như một trường thi: mỗi năm Chánh phủ mở một kỳ thi, như thi Tú Tài chẳng hạn; địa điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá trị.

Toà Thánh cũng vậy, Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài lập Công, lập Đức, lập Ngôn mà về với Ngài trong thời kỳ phổ độ lần ba để lập đời Thượng ngươn Thánh đức.

Vào đền Thánh tức là vào Hiệp Thiên Đài, đi từ Hiệp Thiên Đài đến Cung Đạo, nhưng muốn vào Cung Đạo phải qua Cửu Trùng Đài.

Mỗi nấc Cửu trùng Đài là mỗi lần khảo dợt của các Đấng Thiêng liêng, là mỗi lần cứu rổi của Cửu vị Nữ Phật, là mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn.

Con cái Đức Chí Tôn đọc lại các bài Kinh, từ nhứt cửu đến cửu cửu, tiểu tường, đại tường thì biết.