7. Có mấy cách để được về với Đức Chí Tôn ?
ID027849 - Chương : 7. Có mấy cách để được về với Đức Chí Tôn ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

7. Có mấy cách để được về với Đức Chí Tôn ?

Có ba cách lập vị để được về với Đức Chí Tôn :

1. Các chơn hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hoá, tức là theo Hội Thánh CỬU TRÙNG ĐÀI, dùng tài sức mình để lập công đoạt Đạo.

2. Lập vị mình theo thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng tức là theo Hội Thánh PHƯỚC THIỆN. Phước thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên con đường nuôi sống hình hài, tức tìm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát, nghèo khổ...

3. Cách tu chơn hay tịnh luyện.